Afbeelding
Archief BDUmedia

Geregistreerde criminaliteit in Utrechtse Heuvelrug stijgt

22 juli 2020 om 11:30 Misdaad

HEUVELRUG Het aantal geregistreerde misdrijven in de gemeente Utrechtse Heuvelrug is in de eerste zes maanden van dit jaar gestegen ten opzichte van 2019. In totaal werden er 806 misdrijven genoteerd, ten opzichte van 725 in dezelfde periode vorig jaar. Utrechtse Heuvelrug scoort daarmee opnieuw minder gunstig dan het regionaal gemiddelde, dat een daling laat zien van vier procent. Dat meldt de gemeente in een persbericht.


Het aantal woninginbraken in de periode januari - juni 2020 lijkt zich na een lange periode van forse dalingen te stabiliseren: van 55 in 2019 naar 58 in 2020. Het aantal voltooide woninginbraken is licht toegenomen (42 nu en 40 in dezelfde periode in 2019). Ook het aantal bedrijfsinbraken is licht gestegen van negen in de eerste zes maanden van 2019 naar twaalf in dezelfde periode in 2020.

GEWELD EN VERNIELINGEN Het aantal geweldsmisdrijven laat in tegenstelling tot dezelfde periode in voorgaand jaar een daling zien. In de eerste zes maanden van 2019 waren er 70 geregistreerde geweldsmisdrijven. Dit aantal is in dezelfde periode in 2020 gedaald naar 56 geregistreerde geweldsmisdrijven. Het aantal vernielingen is in 2020 gedaald licht gedaald van 100 meldingen in de eerste zes maanden van 2019 naar 96 meldingen in dezelfde periode in 2020.

JONGERENOVERLAST Het aantal registraties jongerenoverlast is in de eerste zes maanden van 2020 gestegen naar 150, dit ten opzichte van 98 registraties in dezelfde periode in 2019. Volgens burgemeester Frits Naafs is deze stijging grotendeels te wijten aan een verhoogde inzet en samenwerking met de politie. ,,Wij hebben in nauwe samenwerking met de politie het toezicht in de openbare ruimte geïntensiveerd om de noodverordening naar aanleiding van COVID-19 te kunnen handhaven. Wij waren daardoor vaker dan voorheen aanwezig in onze wijken, buurten en dorpen. Hierdoor zijn wij meer gaan signaleren, registreren en handhaven. Ondanks de recent ingezette versoepelingen is en blijft jongerenoverlast een thema dat onverminderd prioriteit krijgt in onze gezamenlijke aanpak.’’

DRUGS De grootste relatieve stijging is waarneembaar op het gebied van drugshandel, drugsvervaardiging en drugsbezit: van 4 meldingen in 2019 naar 13 in 2020. Burgemeester Naafs stelt tevreden te zijn over dit resultaat: ,,Ik heb nooit de illusie gekoesterd dat dit soort problematiek aan onze gemeente voorbijgaat. Vorig jaar heb ik aangekondigd om de gezamenlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit te willen intensiveren. Dat is in samenwerking met de politie inmiddels gebeurd’’. Teamchef Janneke van Wette benadrukt dit: ,,Deze stijging een direct resultaat is van de gezamenlijke inzet om deze vorm van criminaliteit zichtbaar te maken. De bestrijding van ondermijnende criminaliteit begint bij bewustwording. Als politie kunnen wij ondermijning effectiever bestrijden als bewoners en ondernemers de signalen hiervan herkennen en deze ook aan ons melden. De gemeente Utrechtse Heuvelrug speelt een belangrijke rol in bevordering van die bewustwording.'' 

Het feit dat veel constateringen betreffende drugshandel, -vervaardiging en -bezit tot stand zijn gekomen door anonieme meldingen via Meld Misdaad Anoniem toont aan dat de bewustwording onder inwoners en ondernemers groeit. ‘,,De toenemende mate waarin onze inwoners anoniem melding doen is een positieve ontwikkeling. Hoe meer mensen het goede doen door (anoniem) te melden, des te slagvaardiger wij kunnen optreden. Wij doen dit simpelweg niet alleen, maar samen met onze inwoners’’, zo stelt burgemeester Naafs. Gemeente Utrechtse Heuvelrug kondigt naar aanleiding van recente ervaringen aan om de samenwerking met Meld Misdaad Anoniem op kort termijn verder te willen versterken. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie