Ingezonden brief: 'Ooievaars of ondernemers'

18 februari 2014 om 00:00 Nieuws

Uw artikel in Nieuwsblad De Kaap/Stichtse Courant van 13 februari bevat een aantal onvolkomenheden. De firma Wolfswinkel schijnt het mooie natuurgebied te hebben aangekocht voor een bedrag van rond de drie ton. Al meerdere keren is ten onrechte in uw krant een bedrag van drie miljoen genoemd.

Wolfswinkel was één van de laatsten die het huidige bedrijfsterrein met hun pand voltooiden en het duurde eind jaren '80, ruim tien jaren, voordat het huidige kleine bedrijventerreintje vol was. Was Wolfswinkel er toen eerder bij geweest, dan had men wellicht direct een groter terrein kunnen kopen.

Een groot pand van Vlastuin direct naast de firma Wolfswinkel stond enkele jaren geleden leeg, maar werd door hen niet aangekocht en verbouwd. In de afgelopen twintig jaren zijn al vele panden op dit terreintje van eigenaar/huurder verwisseld.

Wij zijn ook lid van de ondernemersvereniging in Maarn en Maarsbergen (OSMM), maar hebben daarvan nimmer een duidelijk geluid gehoord over de plannen van de firma Wolfswinkel, laat staan van andere ondernemersverenigingen uit de andere Heuvelrugkernen.

Al zou Wolfswinkel zijn heil elders zoeken, dan nog zullen de vijftig arbeidsplaatsen best wel behouden blijven want er blijft vast genoeg werk voor hen…!

De dreigementen waarover u rept van de heer Homan moeten vaak toch niet echt serieus worden genomen, zie alleen al alle correspondentie en berichten nagenoeg in elke krant van alle afgelopen jaren. Zijn opstelling in deze kwestie riekt soms naar belangenverstrengeling, getuige ondermeer de gezamenlijke voorlichtingsbijeenkomsten en andere informatie van ons aller gemeente en Wolfswinkel, laatstelijk nog in de Mersenberch-school.

Als ik lees hoe een firma Hoogenraad uit Leersum door diezelfde gemeente toch wel wordt tegengewerkt, dan strookt dat niet met de opstelling in deze kwestie. Zeker gezien de huidige economische crisis die nog steeds voortduurt, ondanks de investeringen van het laatste kwartaal in ons autopark (alleen maar vanwege de fiscale voordelen), is nimmer te verwachten dat het eventuele nieuwe bedrijventerrein gevuld zal kunnen worden. Al vele jaren vraag ook ik naar namen van bedrijven die dan geinteresseerd zullen zijn en ook daar wordt al die jaren erg geheimzinnig over gedaan. De enige naam die men telkens hoort is die van bakkerij Bos. We weten allemaal via uw krant ongeveer hoe het met dat bedrijf gesteld is. Ik neem niet aan dat een bank staat te 'springen' om een nieuwbouwpand van Bos te gaan financieren.

Interesse tonen is heel wat anders dan daadwerkelijk een handtekening zetten onder een koop- of huurakte en daarna ook nog eens daadwerkelijk gaan bouwen. Als we elke week de berichten lezen over de penibele financiële situatie van onze gemeente (zij geeft zelfs een firma Citytec een miljoenen afkoopsom mee ten aanzien van het onderhoud van onze lantaarnpalen. Dan zou het toch van de zotte zijn om weer miljoenen te gaan investeren in de verbreding van de Rottegatsteeg.

De firma Wolfswinkel wordt door niemand gedwongen om andere plannen te ontwikkelen. Voor een laag bedrag heeft zij een prachtig stuk natuur gekocht waarvan men heerlijk elke dag kan genieten en waarmee men zelfs kan voorkomen dat anderen dat gaan volbouwen. Dus wat ons betreft: Laat de ooievaars maar langskomen om het geboortetekort wat op te krikken.

Ben van Soest, BIOS Betonbescherming bv, Maarsbergen

advertentie
advertentie