Raad voor betaald parkeren bij station

18 december 2013 om 00:00 Nieuws

DRIEBERGEN - De gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug stemde maandagavond unaniem in met de realisatie van een bovengrondse parkeergarage. Door deze beslissing doet betaald parkeren zijn intrede in de gemeente. Jasper van Geijtenbeek (SP) bleek een politieke acrobaat. Na aanvankelijk te hebben aangekondigd tegen te zullen stemmen, liet hij zich in het debat overtuigen en ging alsnog knarsetandend akkoord.

De eerste plannen voor de herinrichting van het stationsgebied Driebergen-Zeist dateren uit 2006. De voorbereidingsfase is inmiddels zo ver gevorderd dat uit nadere studies is gebleken dat een ondergrondse Park and Ride-voorziening (P&R) financieel niet haalbaar is. Bovendien is het aantal parkeerplaatsen teruggebracht van 800 naar 600. Dick Karssen (CU) diende een amendement in om niet nu al definitief in te stemmen met het voorstel, maar 'in principe' in te stemmen.

Hij wil eerst een beeldkwaliteitsplan voor het gebied en daarna een definitief besluit nemen als het bestemmingsplan wordt vastgesteld. Van Geijtenbeek was tegen het voorstel omdat de SP tegen betaald parkeren in de gemeente is. De fracties van GL/PvdA en VVD vonden dat de SP niet zonder meer tegen kon stemmen, zonder dekking aan te geven voor de wegvallende inkomsten uit betaald parkeren.

Namens het college zegde wethouder Homan toe dat de eerste schetsen van het gebied op 23 januari zullen worden gepresenteerd. De raad heeft de gelegenheid om nog voor de vaststelling van het bestemmingsplan een oordeel te geven. De raad stemde in meerderheid tegen het amendement, maar ging unaniem akkoord met het voorstel.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie