Kapel als ontmoetingsplek

26 augustus 2010 om 00:00 Nieuws

,,Het zijn niet zomaar stenen, maar gebouwen waar mensen een emotionele band mee hebben: naast de zondagsdiensten is er in getrouwd, gedoopt en herdacht. Er is sinds de eerste gemeenteavond in 2008 veel gedacht en gesproken over ‘hoe verder na de fusie’, niet alleen wat wijkinrichting en pastorale zorg betreft, maar ook wat betreft de twee kerkgebouwen in Maarn”, lichten Ria Stegeman en Betty van der Meulen toe.

Herontwikkeling tot ruimte voor bezinning MAARN - Sinds de fusie - Pinksteren 2007 - van de gereformeerde kerk en hervormde gemeente in Maarn/Maarsbergen heeft de nieuwe kerkgemeente steeds meer één gezicht gekregen. Een van de aspecten bij de fusie is de toekomst van de drie kerkgebouwen De Dorpskerk in Maarsbergen en in Maarn de Ontmoetingskerk (Ted Visserweg) en de Kapel (Kapelweg).

door Monique José Timmermans

De dames zijn namens de Kerkenraad betrokken bij het proces. ,,Een belangrijke rol hierin is ook weggelegd voor de projectgroep kerkgebouwen en de klankbordgroep, de predikanten, de Kerkenraad en een brede kring van gemeenteleden die deelgenomen heeft aan gespreksavonden. Leden van beide achtergronden gaan de voordelen zien van één gebouw, men is er naar toegegroeid.”

,,Nu wordt het tijd om te concretiseren. Vanuit het beleidsplan waarin de visie en missie zijn geformuleerd gaan we verder, gericht op de toekomst. De kerk heeft vandaag de dag een andere plaats in de samenleving. Wij willen een ontmoetingsplaats zijn, de kerk als plek voor bezinning en ontmoeting. Niet alleen tijdens de eredienst op zondag - dat is de basis, maar ook bij gelegenheden op andere momenten in de week en voor alle dorpsgenoten.”

,,Om daarvoor de voorwaarden te scheppen zijn er naast een grote kerkruimte, ruimtes nodig voor kleinere gezelschappen. Een gebouw dat functioneel, eigentijds, uitnodigend, aantrekkelijk en betaalbaar is.”

De opties totale nieuwbouw of minder rigoureus herontwikkeling van één van de bestaande locaties of tenslotte een heel andere locatie stonden ter discussie. Na uitvoerige en zorgvuldige afweging op verschillende niveaus is besloten tot herontwikkeling van de Kapel. ,,Deze keuze wordt - ondanks het hartzeer bij sommige mensen - breed gedragen onder de gemeenteleden. Het zal leiden tot een kerkgebouw dat zowel voor van oudsher hervormde kerkgangers als voor de van oudsher gereformeerden als een nieuwe start zal worden ervaren.”

,,Het gebouw aan de Kapelweg is een gemeentelijk monument, dat moet gerespecteerd worden, maar de grond eromheen biedt voldoende ruimte om de wensen te realiseren. De volgende stap is een plan voor herontwikkeling - een programma van eisen - te maken gericht op de toekomst. In de projectgroep en de klankbordgroep hebben hiervoor mannen en vrouwen in alle leeftijdscategorieën zitting genomen. Nog dit jaar moet het plan gepresenteerd worden.”

Zolang de nieuwe locatie nog niet klaar is, blijft de Ontmoetingskerk aangehouden als kerkgebouw. Wat daarna zal gebeuren met deze locatie is nog niet aan de orde.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie