Wijngaard in Doorn heeft geen begrip voor vissterfte in singel

8 april 2010 om 00:00 Nieuws

Verantwoordelijk wethouder Jankees Salverda legt uit hoe het riool in de wijk de Wijngaard in elkaar zit: ,,In dit deel van de wijk ligt riolering met een zogeheten gescheiden stelsel. Dat wil zeggen één buizensysteem voor het vuile water (toilet) en één buizensysteem voor het schone water (regenwater van de daken en wegen). Bij te veel water door hevige regenval stroomt het teveel aan schoon water zonder verdere gevolgen in de singel. Bij verstopping van het riool of een andere storing stroomt het vuile water via een nooduitlaat ook in de singel. Dit komt echter zelden voor. In januari is het gebeurd omdat er een verstopping door vet was. Duidelijk is dat regelmatig (frituur)vet lozen via toilet of gootsteen ernstige schade aan het rioolstelsel kan veroorzaken, met alle gevolgen vandien. In eerste instantie werd destijds gedacht dat er een storing aan het gemaal was, maar in tweede instantie is de verstopping ontdekt en ook verholpen.”

DOORN - ,,Rond deze tijd van het jaar is het altijd genieten van het leven in het water. Nu valt er niets te beleven. De vissen zijn allemaal dood.” Yvonne Overeem, woonachtig aan de Vogelweide in Doorn-Zuid, ergert zich mateloos aan de waterverontreiniging in de singel, aan de rand van haar woonwijk. De gemeente zegt dat de vervuiling komt door een verstopping in het riool, vanwege geloosd vet. Het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden zegt dat de gemeente een vergunning heeft om, in geval van nood, vervuild rioolwater in de singel te lozen. De gemeente laat de Milieudienst een onderzoek uitvoeren naar de vetafscheiders in het riool in deze wijk, om uit te vinden of er ergens een structureel probleem zit.

Wanneer vuil water in het oppervlakte komt, wordt zuurstof aan het water onttrokken waardoor vissen kunnen sterven. De verontruste bewoner, Yvonne Overeem snapt niet dat dit niet anders kan: ,,Alle vissen zijn dood. Dat is gewoon schandalig. Het is droevig dat er zo makkelijk met leven omgegaan wordt. Het kan niet zo zijn dat overtollig rioolwater zomaar in het buitenwater wordt gestort, dat is een achterhaald idee.”

Suzanne Groenbos, van het Hoogheemraadschap, vertelt wat zij kunnen doen om het leed te verzachten: ,,Het waterschap en gemeente hebben afgesproken dat de gemeente een overstort onmiddelijk meldt, zodat het waterschap schoon en zuurstofrijk water kan laten instromen waardoor vissterfte niet nodig is.”

Toch zit er volgens Overeem geen levende vis meer in het water. ,,Het water is na een overstort zo extreem vuil dat je alleen maar kan hopen dat de vissen het overleven. Mijn neefje ging er onlangs vissen, maar hij ving niets. Nogal logisch, als alles dood is. Anders zitten er rond deze tijd van het jaar reigers, aalscholvers en ijsvogels, maar ook voor deze vogels valt er niets meer te halen. Ik hoop dat er geen nieuwe vissen worden uitgezet zolang het probleem met de overstort niet opgelost is.”

Volgens de Doornse zou het probleem eigenlijk al opgelost moeten zijn, na de aanleg van een bergbezinkbassin (een bassin waarin overtollig rioolwater wordt opgeslagen), een paar jaar geleden. ,,Ter hoogte van huisnummer 115 aan de Vogelweide hebben ze een bassin aangelegd. Maar het gebeurt dus nog steeds dat er vuil rioolwater in de singel wordt gestort.”

Het Hoogheemraadschap erkent dat een bergbezinkbassin de beste oplossing is voor deze wijk. ,,Deze singel is niet aangesloten op het bergbezinkbassin bij de Vogelweide. Een bergbezinkbassin voorkomt meestal dat een overstort nodig is en is veruit de beste oplossing”, aldus Groenbos. Wethouder Salverda zegt dat dit in deze wijk geen oplossing is. ,,Bergbezinkbassins zijn in dit gedeelte van de wijk niet aan de orde. Bergbezinkbassins zijn aangesloten op een gemengd rioolstelsel, dus een stelsel waarbij vuil en schoon afvalwater door één buizensysteem stroomt. In dit deel van de wijk is, zoals gezegd, sprake van een gescheiden rioolstelsel.”

Overeem hoopt dat de gemeente het probleem met het vervuilde water snel gaat oplossen. ,,De gemeente zegt dat er geen geld is, maar er is wel geld voor een Cultuurhuis en een nieuw gemeentekantoor. Ze luisteren onvoldoende naar de burgers. Als ik de hond ga uitlaten hoor ik heel vaak van mensen dat ze zich ergeren aan de watervervuiling. Hier moet geld voor vrijgemaakt worden.”

Salverda zegt dat er geen sprake is van een structureel probleem. ,,Van structurele vissterfte of verontreinigd grondwater is ons niets bekend. Wanneer dat het geval zou zijn, zou er sprake moeten zijn van verstoorde plantengroei, stank en vissterfte. Ook onderzoek in maart van het Hoogheemraadschap aldaar heeft dat niet uitgewezen.”

Volgens Suzanne Groenbos van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is het belangrijk om regelmatig te controleren dat het riool niet verstopt zit. ,,Dat is de verantwoordelijkheid van de gemeente.’’ Ze wil niet zeggen of er in dit geval niet genoeg is gecontroleerd, maar merkt op dat verstoppingen voorkomen kunnen worden als het regelmatig wordt gecontroleerd. ,,En in januari was ie volledig verstopt.’’

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie