‘Grote projecten beter controleren’

22 december 2009 om 00:00 Nieuws

Pogingen van de SP en de BVH om het gehele college naar huis te sturen mislukten tijdens de raadsvergadering. Beide oppositiepartijen vinden de budgetoverschrijding bij de aanleg van het Kerkplein - de derde budgetoverschrijding in deze collegeperiode - de verantwoordelijkheid van het héle college. De VVD, D66 en GroenLinks/PvdA zeiden het aftreden van één wethouder voldoende te vinden en ChristenUnie, CDA en de SGP van Van Wikselaar vonden aftreden onnodig.

Wethouder weg, blik weer op de toekomst gericht HEUVELRUG - Het aftreden van wethouder Wim van Wikselaar was vorige week tijdens de raadsvergadering even onderwerp van gesprek. De meerderheid van de raad toonde zich tevreden met het opstappen van de wethouder. Tijd om verder te regeren. De hamvraag was: ‘hoe gaan we scherper toezien op de uitgaven bij grote projecten?’

door Paul Nolens

Toen alle partijen kenbaar hadden gemaakt hoe men dacht over het aftreden van de wethouder, werd er vooruit gekeken. Er werd gesproken over de noodzaak van een ‘cultuurverandering’. Gerrit Boonzaaijer, SGP: ,,Wij als raad kunnen onze taak niet naar behoren uitvoeren als wij na de ambtswoning, een aula en dit plein gezamenlijk niet zorgen voor een cultuuromslag. Bij iedereen moet het besef aanwezig zijn dat we een dienende taak hebben voor onze inwoners en dat we om kunnen gaan met gemeenschapsgelden.”

De andere partijen deelden deze mening in grote lijnen. Daarom nam de raad een amendement aan waarin een aantal grote projecten wordt genoemd waarbij de gemeente nader moet onderzoeken of alles volgens (financieel) plan verloopt. Vijf projecten zijn aangewezen voor deze extra aandacht: het nieuwe gemeentekantoor, de gemeentewerf, de rioleringsprojecten Leersum en Kom Noord in Doorn, de reconstructie Oude Arnhemse Bovenweg en de aanleg van sportvelden voor hockeyclub Shinty. Medio februari presenteert het college de resultaten van dit onderzoek aan de raad.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie