‘Vernietig het raadsbesluit’

2 juli 2009 om 00:00 Nieuws

Volgens de twee partijen is dit besluit in strijd met het recht en met het algemeen belang. ,,Daarom zou het besluit door de Kroon vernietigd moeten worden’’, zeggen GroenLinks en PvdA in een persbericht dat maandag werd uitgedeeld aan het einde van de raadsvergadering over de de voorjaarsnota en de kadernota. ,,Door te kiezen voor deze varianten voldoet de gemeente niet aan alle wettelijke verplichtingen, in het bijzonder niet aan de zorgplicht’’, stellen beide fracties. ,,De gemeente miskent zo een van haar kerntaken: het beantwoorden aan de minimumeisen in het beheer van de publieke ruimte.’’

Besluit in strijd met het recht en algemeen belang HEUVELRUG - De fracties van GroenLinks en de Partij van de Arbeid hebben minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst gevraagd een gemeenteraadsbesluit te vernietigen. Op 28 mei koos de gemeenteraad voor budgetneutrale varianten voor de gemeentelijke beheerplannen voor de wegen, de bomen, de bos- een natuurterreinen.

GroenLinks en PvdA vinden dat de gemeente meer geld beschikbaar zou moeten stellen voor het onderhoud van de openbare ruimte. Op 28 mei kregen beide fracties geen meerderheid voor hun standpunt. ,,Het is zorgwekkend dat de gemeenteraad niet wil voldoen aan het wettelijke minimum’’, zeiden meerdere fractieleden van het linkse collectief maandagavond in de raad.

De actie van GroenLinks en de PvdA is opmerkelijk, aangezien gemeenteraden het recht hebben om zelf te bepalen hoeveel geld ze aan het onderhoud van de publieke ruimte willen besteden. Ook wordt de gemeenteraad geacht zich aan de wet te houden en het algemeen belang te dienen. Als partijen niet de meerderheid voor hun standpunt kunnen krijgen, houden ze het er meestal op dat er democratisch besloten is en dat de wil van de meerderheid uitgevoerd moet worden. Met het verzoek aan de minister laten PvdA en Groenlinks duidelijk blijken afstand te doen van het besluit van hun collega’s in de gemeenteraad. Het is een middel dat zelden wordt gebruikt in de lokale politiek.

PvdA en GroenLinks: ,,Voor een gemeente die zich bewust is van de waarde van haar groene kapitaal en dit wil koesteren, is het moeilijk te verkopen dat we er voor zouden kiezen dat bijvoorbeeld het bomenbestand veroudert en aan duurzaamheid verliest oof dat de wegen, fiets- en voetpaden in verval raken met alle veiligehidsrisico’s van dien. GroenLinks en PvdA menen bovendien dat de overheid als het om naleving van de wet gaat, zelf het goede voorbeeld hoort te geven’’

,,De gemeente neemt welbewust veiligheidsrisico’s voor haar burgers: onderhoudsachterstanden zullen oplopen, waardoor de kans op schade, bijvoorbeeld door gaten in de wegen of fietspaden of door afbrekende takken, toeneemt”, aldus de beide fracties

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie