Scholenbezoek geeft fracties inzicht

Nieuws

Hans van Zetten (VVD) informeert de commissie namens de delegatie over de bevindingen.

Ruimtegebrek grootste knelpunt HEUVELRUG - Op 24 en 26 juni heeft een delegatie van de commissie samenleving de basisscholen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug bezocht. De schooldirecteuren hebben positief gereageerd op het bezoek met vertegenwoordigers van nagenoeg alle fracties.

door Monique José Timmermans

,,Doorn springt eruit met ten opzichte van het aantal inwoners veel scholen en een lage gemiddelde groepsgrootte. In Driebergen zijn ook veel scholen, die bovendien als grote scholen gekenmerkt worden dat wil zeggen meer dan 200 leerlingen.”

Ruimtegebrek

,,Ruimtegebrek hebben we zowel bij de grote als de kleine scholen gezien. Dit heeft behalve met het aantal leerlingen ook te maken met het aantal leerkrachten dat verbonden is aan een school. Eén juf of meester die de gehele week voor dezelfde klas staat is een uitzondering, er zijn gemiddeld twee leerkrachten per groep. Ook het onderwijs in groepjes vraagt meer ruimte dan wanneer de schoolbankjes allemaal in rijtjes in de klas staan.”

,,Behalve naar de binnenruimte is ook gekeken naar het schoolplein. Geconcludeerd kan worden dat het schoolplein nog niet ontdekt is als buitenspeelruimte.”

Een ander knelpunt is de beschikbare accommodatie voor bewegingsonderwijs. Het wettelijk verplichte speellokaal voor de kleuters is slechts bij 11 van de 26 scholen operationeel beschikbaar. In de andere gevallen is het in gebruik als leslokaal of berging. Voor de oudere kinderen is de afstand tot en beschikbaarheid van het gymlokaal nog wel eens een probleem. Tenslotte concludeert de delegatie dat de directe omgeving van de school voldoende veilig is (geen knelpunt), echter het verplaatsen van groepen kinderen onder begeleiding van één leerkracht van en naar de gymlocatie wordt in veel gevallen als onveilig bestempeld.

Visie per dorp

De fracties zijn unaniem in hun oordeel dat het scholenbezoek veel inzicht geeft in hetgeen er speelt. Diverse partijen benadrukken het belang van een visie per dorp om zo beter te kunnen sturen, met name ten aanzien van de beschikbare ruimte ten opzichte van de behoefte per dorp.

Ook wethouder Wim van Wikselaar laat weten dat de tocht langs de scholen de knelpunten duidelijk boven tafel heeft gekregen. ,,In het integraal huisvestingsplan onderwijs - dat op de agenda van de volgende vergadering staat - worden veel antwoorden gegeven op de problematieken die spelen. De gemeente heeft regelmatig overleg met de scholen en houdt bij onderlinge samenwerking van scholen in de gaten of deze een goede consensus hebben bereikt. Het is pas tijd om in te grijpen als er geen acceptabele oplossing wordt gevonden.”

advertentie
advertentie
PREMIUM
Afbeelding
Boek eert verongelukte raceheld Wim Boshuis 1 uur geleden
Afbeelding
25.000 jonge bomen voor het Lombokbos 15 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Burenkring in verzet tegen nieuwbouw Lomboklaan: ‘Schaamgroen neemt plaats in van buurtbosje’ 21 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
‘Inloop Doorn al tien jaar een plek waar mensen zich thuis kunnen voelen’ 9 dec, 07:11
Afbeelding
De Buurtbus heeft een nieuwe vervoerder 8 dec, 15:49
Afbeelding
Stichting Sociaal Raadslieden: Voor gratis hulp bij geld en recht 8 dec, 11:32
Afbeelding
Automobilist over de kop tussen sloot en weiland 8 dec, 09:15