Kapaanvragen in Maarn onzorgvuldig

24 november 2011 om 00:00 Nieuws

MAARN/MAARSBERGEN - De commissie bezwaarschriften heeft uitspraak gedaan inzake het bezwaar dat Maarn Maarsbergen Natuurlijk had aangetekend tegen de verleende omgevingsvergunning voor het vellen van verschillende bomen (totaal 32) op diverse locaties.

door Monique José Timmermans

De commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders het besluit te herroepen en een nieuw besluit te nemen. Tijdens de zitting op 5 oktober heeft MMN voorzitter Richard Zweekhorst, gesteund door in ruime mate toegestroomd publiek, een betoog gehouden voor meer zorgvuldigheid bij de besluitvorming van de gemeente. De commissie onderschrijft dit in haar rapportage:,,Het is niet duidelijk voor welke bomen op welke locaties de omgevingsvergunning is aangevraagd.” Dit wijkt volgens de commissie af van voorgaande publicaties waarin het college wel specifiek is.

Naar oordeel van de commissie is er sprake van gebrekkige motivering van het besluit en is door MMN twijfel gezaaid over de deskundigheid. ,,De vertegenwoordiger van het college werd niet bijgestaan door een boomdeskundige, waardoor twijfel bij de commissie niet kon worden weggenomen.” De gemeente kiest uit kostenoverwegingen voor gelijk kappen van een boom die zorg nodig heeft, bijvoorbeeld snoeien.

Recent stelde wethouder Homan voor het systeem van kapvergunningen geheel af te schaffen. ,,Niemand zal het in zijn hoofd halen de bijl in een monumentale boom te zetten.” MMN hoopt bewoners en raadsleden te hebben wakker geschud. ,,We willen bereiken dan men zich bewust wordt van hetgeen zich afspeelt. Wij proeven bij de ambtenaren dat het voorstel van Homan tot beleidslijn verheven wordt.”

Uit de hoogtijdagen van de landgoederen in de omgeving, 80-100 jaar geleden, zijn nog veel bomen en lanen in tact. Maar er zijn ook jongere bomen die voor inwoners een verhaal hebben. ,,Al langer speelt MMN met het idee een ‘bomenlijst’ samen te stellen, waar inwoners die bomen en verhalen in kwijt kunnen.” De gemeente heeft geen monumentale bomenlijst.

Uiteraard verzet MMN zich niet tegen kap op plaatsen waar een onacceptabel hoog risico is, mits passende herplant onvoldoende wordt gegarandeerd.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie