Start aanleg kwelgeul in Amerongse Bovenpolder

Nieuws

AMERONGEN - De Dienst Landelijk Gebied en Rijkswaterstaat starten vandaag met de aanleg van een kwelgeul in de Amerongse Bovenpolder. Dit project maakt deel uit van Europese afspraken voor verbetering van de waterkwaliteit. De kwelgeul wordt gegraven in de uiterwaard van de Nederrijn en wordt 6 kilometer lang. Kwel is water dat uit de bodem omhoog komt.

Schoon water en nieuwe natuur

De geul wordt een ecosysteem met schoon, stromend water en wordt verbonden met de rivier. Hierdoor kunnen vissen in en uit zwemmen om te paaien en op te groeien. Daarnaast kunnen waterplanten en ander waterleven er goed tot ontwikkeling komen. De geul wordt 'gevoed' met schoon water door kwel vanuit twee richtingen: de Utrechtse Heuvelrug én de Rijn. Dit feit plus de lengte van de geul maken dit project uniek in Nederland. Hiermee voldoet Nederland aan de Europese Kaderrichtlijn Water. Ook wordt met dit nieuwe natuurgebied een deel van de Ecologische Hoofdstructuur gerealiseerd.

De komende tijd wordt druk gebaggerd en gegraven. Vanaf de fiets- en wandelpaden in de buurt en vooral vanaf het laarzenpad is te zien dat er een prachtig natuurgebied wordt ontwikkeld. Overlast voor omwonenden zal minimaal zijn.

Voorjaar 2012 gereed

DLG en Rijkswaterstaat rekenen erop dat de geul klaar is in het voorjaar van 2012. Het Utrechts Landschap, Staatsbosbeheer en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaan dit gebied beheren.

Het project kost ongeveer 3 miljoen euro. Opdrachtgevers zijn het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie. Dienst Landelijk Gebied is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit project, ondersteund door Arcadis. Boskalis is de aannemer die onder andere het graafwerk en de kleiwinning verzorgt.

Samenwerking

Dit is het eerste uitvoeringsproject uit het samenwerkingsconvenant van Dienst Landelijk Gebied en Rijkswaterstaat voor uitvoering van de Kaderrichtlijn Water.

advertentie
advertentie
Afbeelding
Cultuur snuiven tijdens Kastelentocht van De Stichtse Aanspanning 18 minuten geleden
PREMIUM
Afbeelding
Duurzaamheid en monumenten (1): ‘Buitenplaatsen zijn vaak zelfvoorzienend’ 7 aug, 07:30
Afbeelding
Maarnse Marion Buijink exposeert in het Rietveldpaviljoen 6 aug, 07:30
PREMIUM
Afbeelding
Amerongen in teken van Vuelta 5 aug, 07:30
PREMIUM
Afbeelding
Barbara Brouwer stopt met goud als international: ‘Op het hoogtepunt gestopt’ 4 aug, 07:30
Afbeelding
Veiligheidsregio: ‘Verhoogd risico op natuurbrand’ 3 aug, 18:04
Afbeelding
Officieel watertekort door droogte, verdeelplan treedt in werking 3 aug, 17:48