Wilhelminaschool mogelijk naar Allemanswaard

Nieuws

AMERONGEN - De prognose voor de komende jaren van de gemeente laat zien dat het leerlingenaantal van de drie scholen in Amerongen afneemt. In het Integraal huisvestingsplan geeft de gemeente aan dat er leegstand gaat komen, al is dat nu nog niet zichtbaar. Volgens de gemeente is de oplossing om op termijn de Wilhelminaschool in de, nog te bouwen, nieuwbouw van de Regenboog in Allemanswaard te vestigen. Het bestuur van de twee scholen heeft een andere kijk op de situatie.

door Marleen Rikkengaa

SP-raadslid Jasper van Geijtenbeek wist niet wat hij las in het integraal huisvestingsplan. ,,In onze gemeente wordt met scholen geschoven alsof het legoblokjes zijn.” De Wilhelminaschool is één van de ‘legoblokjes’ waarmee geschoven wordt. Op vragen van Van Geijtenbeek aan onderwijswethouder Elisabeth van Oostrum reageerde zij volgens het SP-raadslid met een opmerking dat de schoolbesturen dan nu boos op haar zijn, maar zij het idee heeft dat de storm op den duur wel weer gaat liggen.

In het specifieke geval van de Wilhelminaschool heeft het bestuur van de Regenboog en Wilhelminaschool, de ‘Vereniging Een school met de Bijbel’, een brief aan het gemeentebestuur gestuurd. Daarin geeft zij aan dat de gemeente onjuiste prognoses gebruikt voor de dalende leerlingenaantallen. ,,De ervaring leert dat de prognoses in het verleden altijd te laag zijn gebleken”, staat in de brief. Tevens wordt er geen rekening gehouden met instroom uit, onder andere, Overberg en Elst en de plannen die gemaakt worden om onderwijs te gaan geven aan drie-jarigen. De gemeente denkt hier anders over: ,,Uit de laatste prognose in onze gemeente blijkt dat deze een te positief beeld geeft. Wij hebben geen reden om aan te nemen dat de leerlingentellingen hoger uitkomen dat de door ons gehanteerde prognosecijfers.”

Het bestuur vindt het erg voorbarig dat het onderbrengen van de Wilhelminaschool bij de Regenboog nu al in het huisvestingsplan genoemd wordt. Terwijl dit volgens haar betrekking heeft op een volgende planperiode, over tien jaar, en er nu geen concrete aanleiding voor is. Het bestuur van de scholen geeft aan dat het een bewuste keuze is om zowel in Amerongen-zuid als in Amerongen-noord een Christelijke basisschool in stand te houden. Wethouder Van Oostrum laat weten dat het wel om gemeenschapsgeld gaat en als er nu al een beeld is van toekomstige leegstand, is het de plicht van de gemeente nu al na te denken over het voorkomen daarvan. ,, Het advies dat in het IHP staat, geeft slechts een mogelijkheid aan die op dat moment beoordeeld zou kunnen worden. Wellicht zijn er op het planningsmoment ook andere mogelijkheden, of misschien is de situatie tegen die tijd gewijzigd”, sust de wethouder de onrust.

De vraag wat het bestaansrecht van de Wilhelminaschool nog is wanneer deze bij de Regenboog intrekt, is nog niet beantwoord. De twee scholen vallen onder één bestuur en hebben dezelfde identiteit. Volgens de gemeente hoeft dit echter niet het einde van de Wilhelminaschool te betkenen. Volgens de wethouder worden er wel vaker meerdere scholen onder een dak gehuisvest.

advertentie
advertentie
Afbeelding
Vuelta live te volgen bij Museum Huis Doorn 12 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Woonoord voor Oekraïners zit vol 13 uur geleden
Afbeelding
NS-personeel gaat volgende week staken 15 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Initiatief om activiteiten te organiseren voor nieuwkomers vindt veel bijval: ‘De hulp is overweldigend’ 19 uur geleden
Afbeelding
Rechtbank grijpt niet in bij plan voor hippisch centrum 16 aug, 12:36
Afbeelding
Werkgroep Kromme Rijncorridor biedt bestuurders landschapsvisie aan 16 aug, 11:01
Afbeelding
Nazomerconcerten in park van Huis Doorn 15 aug, 16:52