Afbeelding
Foto: Paul Nolens/BDU

Maarn 2010: Rumoer in het centrum

30 december 2010 om 00:00 Nieuws

MAARN - Ook het afgelopen jaar hield het centrum de Maarnse gemoederen bezig. De vraag ,,Wanneer gaat er gebouwd worden?” werd vele malen gesteld en is nog immer onbeantwoord. Daarnaast stond men eind september ineens voor afgesloten tunneltjes, in verband met de voorbereidingen van de verbreding van de A12.

door Monique José Timmermans

Na een heel jaar relatieve stilte rondom het Centrumplan heeft het gemeentebestuur vlak voor de kerstdagen de raad, door middel van een brief, geïnformeerd over de voortgang van het project, dat de herontwikkeling van de panden vanaf de voormalige Mickey’s Knip In aan de Raadhuislaan tot en met de twee woningen naast de Plus aan de Tuindorpweg omvat. De al in oktober aangekondigde overeenkomst tussen ontwikkelaar OVOM en de gemeente is uiteindelijk op 23 december getekend. Dit houdt in dat de gemeente vrijstelling, zoals bedoeld in art. 19, lid 2 van de Wro en bouwvergunning 1e fase, verleent.

Nu is de weg vrij voor OVOM om het technische deel van bouwplan uit te werken en de tweede fase van de bouwvergunning in te dienen. Zou dit dan toch betekenen dat er gebouwd gaat worden in 2011?

Woningen zijn er nog niet verkocht, Makelaardij Breur heeft het nieuw te bouwen woningaanbod het hele jaar niet in de etalage gehad: ,,Er is te weinig duidelijk nog om de verkoop op te starten.”

Plus-supermarkt directeur Theo van Schaick zette de partijen afgelopen zomer op scherp door aan te kondigen uit het project te stappen als er op 31 december geen duidelijkheid zou zijn over de start van de bouw. Daarop liet de Vereniging Bewonersbelangen Maarn Maarsbergen weten het plan niet verder te vertragen door zienswijzen in te dienen. ,,Het algemeen belang moet nu prevaleren. Er is voldoende tegemoet gekomen aan levende bezwaren. Het dorp is gebaat bij een vernieuwde supermarkt” , verklaarde VBMM-voorzitter Evert de Boer.

De aanblik van de panden die gesloopt worden ten behoeve van het centrumplan, werd per maand troostelozer. Hetgeen bij de inwoners resulteerde in een soort gelatenheid over de te realiseren omvang van de nieuwbouw: ,,Een kleiner pand was mooier, maar zo kan het ook niet blijven.” De raadsinformatiebrief zegt hierover: ,,Wij zijn ons ervan bewust dat het dakappartement een groter oppervlak heeft dan is vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan uit 2008. Maar dit is acceptabel en hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend.”

Intussen heeft Mickey’s Knip In het pand aan de Raadhuislaan verlaten. Aan het Burg. Everwijn Langeplein heeft de kapsalon een prima locatie gevonden om de ontwikkelingen af te wachten. Eigenaresse Annemieke Bisschop: ,,We hebben wel voor ogen om beide zaken samen te voegen in de nieuwbouw.”

Ook voor de omwonenden van het Buntplein zou met de voortgang in het centrum een einde kunnen komen aan de ergernis op het plein. ,,Bouwhekken en manshoog onkruid zijn al jarenlang ons uitzicht” , klagen de bewoners. Plus Van Schaick heeft een vergunning voor het vestigen van de noodwinkel aldaar. De gemeente verwacht dat er mogelijk in het voorjaar van 2011 verhuisd zal worden.

Tussen de betrokken partijen is afgesproken dat OVOM de sociale woningen, die niet in het centrumplan worden gebouwd, realiseert op het Buntplein nadat de tijdelijke supermarkt daar is vertrokken. Mocht de bouw van sociale woningen op het Buntplein onverhoopt niet haalbaar zijn, dan is vastgelegd dat OVOM € 50.000,- per niet-gerealiseerde sociale woning als afkoopsom aan de gemeente betaalt.

Tunneltjes

De herontwikkeling van het centrum mag dan nog niet begonnen zijn, de schop ging er wel in de grond. Verrast werden de inwoners door de onverwacht snelle – en algehele - sluiting van de tunneltjes. En dat voor een periode van ruim een half jaar. Tumult alom, zeker bij de winkeliers die hun omzet zagen teruglopen omdat de bewoners van Maarn Zuid moesten omrijden voor hun dagelijkse boodschappen in Maarn. Schoolgaande kinderen kwamen in het gedrang tussen alle materiaal opslag bij de onderdoorgang.

Spoorslags werd er door de gemeente overlegd met ProRail om tot een werkbare oplossing te komen. Na een weekend waarin het treinverkeer was stilgelegd en met man en macht werd gewerkt, is de bouwactiviteit duidelijk teruggelopen. Met verkeerslichten worden auto’s nu om beurten door de smalle onderdoorgang geleid. Een oplossing die werkt, maar verbazing over de werkwijze, waarbij dagenlang geen beweging wordt waargenomen, overheerst sindsdien.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie