De vrouwen vatten het kort samen: ,,Er zijn gewoon drastische veranderingen in het beleid gekomen die extra drempels opwerpen.” Margo merkt op dat er woningen worden toegewezen aan mensen die korter staan ingeschreven. ,,Neem me niet kwalijk, maar dat klopt in mijn ogen niet. En dan nog wat: vroeger kon je op een seniorenwoning reageren als je boven de 55 was, maar dat is inmiddels opgetrokken ...