De vragen hadden betrekking op de ecologische verbindingen, het behoud van de markante, rode beuken bij de Dorpskerk, al eerder gekloonde bomen, herplanting, de afwatering, geluidschermen, het al dan niet in beeld blijven van monument De Grote Bloemheuvel en geplande stremmingen tijdens de aanleg van de ondertunneling. Daar waar geen direct antwoord mogelijk was, volgt nadere terugkoppeling.