Zoals vaker hinken de gemeentelijke cijfers nogal achter de actualiteit aan. In dit geval presenteerde het college pas in december 2021 de cijfers over het afvaljaar 2020. Van januari tot en met december zamelde de gemeente toen in totaal ruim 27 duizend ton afval in. Daarmee steeg de hoeveelheid vuilnis naar 556 kilo per inwoner, waarvan 146 kilo restafval.