Naafs zegt verder zich te realiseren, dat de corona-pandemie de handhaving niet makkelijker maakt. ,,We zullen het op een verstandige manier met de menselijke maat ter hand nemen”, kondigt hij aan. In een brief aan de gemeenteraad schrijft Naafs dat hij zich ervan bewust is, dat handhavend optreden voor de betrokkenen een ingrijpende gebeurtenis is.