Hij vertelt over de beweegredenen die hem dit deden besluiten. ,,In de eerste plaats is het een mooie reis”, merkt hij op. ,,Maar er zit natuurlijk meer achter. Wij willen zo ook aandacht vragen voor de klimaatverandering. Door op de fiets te gaan met tentjes willen we aantonen dat je met minder ook geweldige ervaringen kunt opdoen.”