Overzicht van een deel van de recente publicaties over de lokale jeugdzorg in Nieuwsblad De Kaap en Stichtse Courant.
Overzicht van een deel van de recente publicaties over de lokale jeugdzorg in Nieuwsblad De Kaap en Stichtse Courant. Edith Hazelzet

Breed onderzoek naar welzijn van de jeugd in Utrechtse Heuvelrug

7 april 2021 om 18:00 Zorg

HEUVELRUG Nieuwsblad De Kaap en De Stichtse Courant publiceerden de afgelopen maanden een reeks artikelen over de nieuwe inkoopronde jeugdzorg door de gemeente, en de gevolgen daarvan. Om deze te kwantificeren start Stichting PUUHR nu een online onderzoek naar de omvang en inhoud van de hulpvraag onder de jeugd op de Utrechtse Heuvelrug, en de mogelijke effecten van de coronacrisis hierop. Ook wordt onderzocht hoeveel jeugdzorgaanbieders per 1 juli overblijven in de gemeente.

Uit onderzoeken van het RIVM, de Kinderombudsman en andere organisaties blijkt herhaaldelijk dat de problemen met het welzijn en de geestelijke gezondheid tijdens de coronavirus onder kinderen en jongeren het grootst zijn, kijkend naar de Nederlandse bevolking als geheel. De gemeente Utrechtse Heuvelrug bezuinigt ondertussen per 1 juli op de jeugdzorg, specifiek op de complementaire zorg die lokale praktijken in de dorpen verlenen.

GEVOLGEN De gemeente voelt zich deels gedwongen tot deze bezuiniging door de ontoereikende financiering van jeugdzorg vanuit het rijk. Anderzijds geeft Chantal Broekhuis, de verantwoordelijk wethouder aan, de jeugdzorg op de Utrechtse Heuvelrug te willen normaliseren en demedicaliseren, en tegelijkertijd de kwaliteit van de geboden jeugdzorg te willen verhogen.

In de praktijk betekent de bezuiniging dat de diensten van een deel van de lokale aanbieders per 1 juli niet meer verleend of niet meer vergoed zullen worden, en dat zorg wellicht verder van de woonplaats verleend zal worden. De aanbieders van jeugdzorg in de regio vrezen dat een groot aantal kinderen straks niet meer (op tijd) de zorg krijgt, die zij nodig heeft. Wethouder Broekhuis gaf in de raadsvergadering van 25 maart aan minstens twee maanden nodig te hebben om met cijfers hierover te komen.

POP-UP REDACTIE Stichting PUUHR uit Driebergen stelt nu haar onafhankelijke nieuws- en informatieplatform over de Utrechtse Heuvelrug beschikbaar aan een pop-up redactie om deze gegevens te vergaren. Deze tijdelijke redactie met daarin Kaap- en Stichtse-journalist Edith Hazelzet en mensen uit het werkveld van de jeugdzorg, stelden hiertoe vier online enquêtes samen om een goed beeld te krijgen van het welzijnsniveau van de jeugd en de toegankelijkheid van jeugdzorg in geval van problemen hierbij. Dr. Wiegand, huisarts in Leersum en dr. Hoetjer, kinderarts van het Diakonessenhuis in Utrecht en Doorn, steunen dit onderzoek.

ENQUÊTES De enquêtes voor de lokale jeugdzorgaanbieders en voor huisartsen worden rechtstreeks aan hen toegezonden. Voor de verspreiding van de vragenlijsten voor ouders en jongeren van 12-18 jaar, wordt de hulp van scholen ingeroepen. Ook kunnen ouders en jongeren de enquêtes rechtstreeks vinden op onderzoekjeugdzorgheuvelrug.nl. Op deze manier wil de pop-up redactie in kaart brengen hoeveel kinderen in de gemeente zorg (nodig) hebben, in hoeverre de coronacrisis hun eventuele hulpvraag beïnvloedt en met welke problemen zij kampen. De wethouder heeft aangegeven met de niet-gegunde aanbieders een tijdelijke overgangsregeling te treffen, zodat kinderen niet per 1 juli ineens van zorg verstoken blijven.

DATA De resultaten van het onderzoek zullen binnen enkele weken door Stichting PUUHR ter beschikking worden gesteld aan onder meer Nieuwsblad De Kaap en de Stichtse Courant. De enquêtes kunnen tot en met 17 april ingevuld worden op www.onderzoekjeugdzorgheuvelrug.nl

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie