Wethouder Chantal Broekhuis.
Wethouder Chantal Broekhuis. John de Vries

Laagdrempelige ondersteuning van Sociale Dorpsteams wordt goed ontvangen

Zorg

HEUVELRUG Laagdrempelige ondersteuning aan inwoners in gemeente Utrechtse Heuvelrug is nodig en moet blijven. Burgemeester en wethouders stellen dit voor aan de gemeenteraad. ,,Inwoners krijgen hiermee goede zorg dicht bij huis, waardoor minder dure, specialistische zorg nodig is en wachtlijsten korter worden. De Stichting Sociale Dorpsteams levert deze ondersteuning sinds 2019 in enkele pilots. De resultaten lijken positief en er is tevredenheid over de inzet”, aldus wethouder Chantal Broekhuis (Jeugd en Onderwijs).

De Praktijkondersteuners GGZ Jeugd (POH GGZ Jeugd) helpen jeugdigen die lichtere vragen hebben op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. Dit doen zij in samenwerking met de huisartsen in de gemeente. ,,Het is moeilijk de kostenbesparing hiervan te bepalen, omdat het aantal doorverwijzingen naar de jeugdzorg óók stijgt. De POH’s kunnen wel helpen om dit op te vangen, door zelf laagdrempelige ondersteuning te bieden en waar nodig gericht door te verwijzen.”

De pilot Opvoedondersteuning houdt in dat consulenten bij gezinnen komen die opvoedvragen hebben. Zij helpen met coachende gesprekken. ‘Normaliseren’ en eigen kracht zijn hierbij belangrijk. 

BEHOEFTE Vanwege de positieve, inhoudelijke resultaten stelt het college aan de raad voor deze activiteiten voort te zetten en uit te breiden. Broekhuis: ,,De behoefte aan ondersteuning is namelijk groot en de gemeente kan hiermee inspelen op de verwachte boeggolf naar jeugdhulp, veroorzaakt door de coronacrisis. Ook kan de ondersteuning bijdragen aan het verkorten van de wachttijd en kan de ondersteuning als overbruggingszorg ingezet worden.” 

De wethouder: ,,De praktijkondersteuners hebben regelmatig zelf aan kinderen en jongeren lichte en kortdurende ondersteuning geboden. Bij een deel van de aanmeldingen bleek specialistische hulp niet nodig. Ook verwezen de praktijkondersteuners gericht naar de juiste zorg als dat nodig bleek. Dit is wat wij willen: sneller passende zorg voor onze inwoners.”

KOSTEN De kostenbesparing die uiteraard nog altijd nodig is, wordt de komende maanden in aanloop naar de kadernota verder onderzocht. ,,Hierbij wordt met klem benadrukt dat de disbalans van de taken vanuit het Rijk met de daarbij geleverde financiële middelen nog altijd een groot probleem is. Het in december verschenen rapport van AEF wordt ook onderschreven dat gemeenten onvoldoende financieel gecompenseerd worden voor de kosten die gemaakt worden in het sociaal domein.”

De gemeenteraad bespreekt het voorstel van college over de pilots op 25 maart.

advertentie
advertentie
Afbeelding
Nazomerconcerten in park van Huis Doorn 10 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Feestelijk 70e Bloemencorso in Leersum: ‘Prachtig dat we dit weer meemaken’ 14 aug, 08:38
PREMIUM
Afbeelding
Duurzaamheid en monumenten (2): ‘Het brengt extra uitdagingen met zich mee’ 14 aug, 07:30
PREMIUM
Afbeelding
Een moment voor een monument: De lange historie van het veer 13 aug, 07:30
Afbeelding
Lezing over het leven en de werken van Mondriaan in het Torenlaan Theater 12 aug, 17:35
PREMIUM
Afbeelding
Aldi vangt bot bij rechter: Bouwplan voor de Appelgaard op dood spoor 12 aug, 07:32
PREMIUM
Afbeelding
Subsidie voor bridgeles bij ABCD: ‘We willen mensen uit hun isolement halen’ 12 aug, 07:30