Apotheker Klaas Kooistra, woordvoerder van de initiatiefnemers voor een gezondheidscentrum in Leersum.
Apotheker Klaas Kooistra, woordvoerder van de initiatiefnemers voor een gezondheidscentrum in Leersum. Edith Hazelzet

Eerstelijnszorg Leersum in de knel

19 december 2019 om 08:40 Zorg

LEERSUM Een collectief van hulpverleners in de eerstelijnszorg in Leersum sprak op 9 december in tijdens een beeldvormende bijeenkomst van de gemeentelijke commissie ruimte. Daar werd een raadsvoorstel besproken dat een verhoging van het aantal woningen op bouwlocaties voorstaat. Het collectief luidde de noodklok, dat van hen betreft goede zorg in een gezamenlijk gezondheidscentrum meer urgentie heeft.

Edith Hazelzet

Klaas Kooistra, openbaar apotheker in Leersum, sprak in namens huisartsenpraktijken De Honingraat, De Kaapse Poort en De Groenling, Paramedisch Centrum Helix en apotheek De Drie Leliën. Het collectief wilde hiermee de aanwezigen overtuigen van de noodzaak en de urgentie van een gezamenlijk gezondheidscentrum in Leersum. Sinds twee jaar proberen zij dit op de politieke agenda te krijgen.

PATIËNTENSTOP Kooistra legde uit waarom de situatie urgent is: ,,Met name de huisartsenpraktijken in Leersum kampen met een fors capaciteitsprobleem; ze barsten uit hun voegen. Geen van de panden waar zij nu zitten, is geschikt voor uitbreiding. Ze proberen door optimaal agendabeheer elke ruimte elk uur te benutten, maar hieraan is een grens. Wij voorzien een patiëntenstop over een of twee jaar."

Verder betekent de huidige situatie volgens Kooistra een rem op gewenste ontwikkelingen: ,,Er is nu geen moderniseringsslag mogelijk. Onze dienstverlening verandert en daarmee de faciliteiten die je wilt bieden. Hier in de apotheek zouden we bijvoorbeeld meer spreekkamers willen voor een-op-een-contacten, en een uitgifte-apparaat voor medicijnen in de gevel. Maar dat realiseren we veel liever in een gemeenschappelijk centrum met daarin ook huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, thuiszorg, Saltro en verloskundige zorg. Een centrum waar we diagnostische ruimtes en een laboratorium delen. Daarbij blijft overigens wel iedere praktijk zijn eigen karakter houden."

VERGRIJZING Volgens het collectief onderstrepen ook de demografische ontwikkelingen de urgentie : ,,We zien de donkere wolk van de vergrijzing op ons dorp afkomen. Dat betekent dat er een groter beslag wordt gelegd op alle medische voorzieningen. Wij voorzien een toename in zorgconsumptie in absolute zin en in meer complexe, multidisciplinaire zorg. Vanuit de centrale overheid worden we geacht steeds meer op te lossen in de eerstelijnszorg, en wordt van burgers verwacht dat zij steeds langer thuiswonen. Voor deze basiszorg is een goed onderkomen van essentieel belang."

Kooistra wijst op de oprichting van het Home-team in Leersum afgelopen jaar: ,,Deze vorm van samenwerking in de lokale zorg is zeer succesvol. We werken met heel korte lijnen waarbij eerstelijns hulpverleners en direct betrokkenen spreken over individuele gevallen. Er wordt door anderen met jaloezie naar gekeken deze efficiënte, kordate en adequate zorg." Volgens de apotheker is de wil om samen te werken sterk: ,,Alle neuzen staan dezelfde kant op. Nu nog een locatie, waar we laagdrempeliger samen kunnen werken. Het gezondheidscentrum wat wij voor ogen hebben, zal de katalysator zijn van goede zorg in Leersum."

NOODKREET Twee jaar geleden startten drie kwartiermakers met de voorbereidingen voor een Leersums gezondheidscentrum. Mede met externe expertise kwamen zij tot een missie en een visie. Kooistra schetste het verdere proces voor de commissie: ,,Vervolgens hebben we verschillende gesprekken op ambtelijk en ook bestuurlijk niveau gehad maar tot onze verbijstering is onze behoefte in geen enkel raadsstuk terug te lezen. Wij zien de gezondheidszorg in Leersum in gevaar komen. We zijn geen boeren met een Malieveld om te bezetten om onze zorgen onder uw aandacht te brengen, maar goede zorg is belangrijk voor alle Leersumers. Voor een gezondheidscentrum hebben wij een maatschappelijke bestemming nodig. Hiervoor zijn twee locaties beschikbaar in Leersum. Het is onbegrijpelijk dat zo'n bestemming, waaraan behoefte is, gewijzigd gaat worden in wonen. Met enige zelfreflectie: klaarblijkelijk hebben wij urgentie van een gezondheidscentrum nog niet voldoende duidelijk weten te maken."

Het collectief heeft belangstelling voor het perceel van de voormalige gemeentewerf aan de Pomplaan, dat al een maatschappelijke bestemming heeft en centraal ligt: ,,We begrijpen heel goed de behoefte aan meer woningen en de opdracht die de gemeente daarin heeft. Maar de gemeente heeft ook een verplichting in toegankelijke zorg voor alle Leersumers. Het momentum is daar; kijk maar naar de tribune waar vele collega's uit de eerstelijnszorg in Leersum aanwezig zijn. We delen de visie voor een gezamenlijk gezondheidscentrum in Leersum. Het zou zonde zijn om dit weer te verliezen, en dit is de laatste geschikte locatie met een maatschappelijke bestemming."

REACTIES Op vragen van commissieleden antwoordde Kooistra dat het beoogde gezondheidscentrum tussen de 1200 en 1500 vierkante meter groot is, en dat er nog geen schetsontwerp is. De Binder achtte hij ongeschikt qua inzetbare ruimte.

Het collectief staat open voor een combinatie met woningen erboven: ,,Als dit de realisatie mogelijk maakt, dan moeten we dat zeker onderzoeken." Raadslid Reedijk verzocht hier heel serieus naar te kijken ,,want een dorp vol mensen waar de gezondheidszorg niet op orde is, heeft een probleem."

De achterblijflocaties van de diverse praktijken achtte Kooistra weinig geschikt voor woningbouw.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie