Afbeelding
Roos Koole

Weer een Wmo-tegenvaller

11 september 2019 om 14:16 Zorg

HEUVELRUG De invoering van één landelijk abonnementstarief voor huishoudelijke Wmo-hulp pakt voor de gemeente duur uit. Dat blijkt uit een memo van zorgwethouder Hans Waaldijk (Open) aan de gemeenteraad. Sinds begin van dit jaar, betalen senioren en mensen met een beperking voor hun huishoudelijke ondersteuning 17,50 euro per vier weken. Dat is fors minder dan vorig jaar.

Michiel Schaaij

Aan inwoners met een laag inkomen mag sinds januari helemaal geen eigen bijdrage meer worden gevraagd. Ook dat is een kostbare zaak voor de gemeente. Voordat CDA-minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid zijn nieuwe regels oplegde, bracht Utrechtse Heuvelrug gemiddeld per periode ruim 45 euro in rekening. Dat bedrag is nu gedaald tot nog geen 14 euro per cliënt.

Voor de toch al geplaagde Heuvelrugse schatkist is dat een forse tegenvaller. Helemaal onverwacht is de inkomstenderving echter niet. Wethouder Waaldijk waarschuwde al eerder dat de invoering van het abonnementstarief ongunstig zou kunnen uitpakken. Bovendien heeft de maatregel ervoor gezorgd, dat de toeloop op de gesubsidieerde huishoudelijk hulp flink is toegenomen.

VERGRIJZING De sterke stijging van het aantal cliënten is volgens Waaldijk niet uitsluitend toe te schrijven aan de invoering van het landelijke abonnementstarief. Ook de toenemende vergrijzing speelt een rol. Met het groeiende aantal senioren, stijgt ook het aantal inwoners met beperkingen. Die moeten bovendien steeds langer thuis blijven wonen en zijn dus ook langer aangewezen op huishoudelijke hulp.

Op basis van cijfers over het eerste halfjaar van 2019, verwacht de wethouder dit jaar een stijging van het totale aantal cliënten van 11 procent. Dat zou opnieuw een zware financiële last voor de gemeente kunnen betekenen. Dagblad NRC schreef eerder dat minister De Jonge ,,aanspreekbaar" is, maar of er voor gemeenten daadwerkelijk extra geld beschikbaar komt, is nog niet duidelijk. Donderdag wordt de kwestie in de Tweede Kamer besproken. Overigens staat Utrechtse Heuvelrug niet alleen in het verzet tegen het lage tarief voor de huishoudelijke hulp. Vorig jaar mobiliseerde Waaldijk collega-wethouders uit andere plaatsen, door een motie in te dienen op het jaarcongres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Die werd met 97 procent van de stemmen aangenomen.

advertentie
advertentie