Een huurwoning van Vestia aan de Bentincklaan te Leersum.
Een huurwoning van Vestia aan de Bentincklaan te Leersum. Edith Hazelzet

Subsidieaanvraag Leersumse Vestia-huizen afgewezen

23 juli 2021 om 15:30 Wonen

LEERSUM De onfortuinlijke Leersumse huurders van woningcorporatie Vestia krijgen alweer een tegenvaller voorgeschoteld. Het sprankje hoop dat het achterstallig onderhoud aan hun woningen binnen een paar jaar kan worden opgelost, is de bodem ingeslagen. Het volkshuisvestingsfonds heeft een subsidieaanvraag van de gemeente en Heuvelrug Wonen afgewezen. 

De huurders van de Vestia-woningen in Leersum ondervinden al jaren de gevolgen van achterstallig onderhoud. Klachten over schimmel op de muren, kou, tocht en overlast door ratten zijn niet van de lucht. Hoewel wethouder Rob Jorg (VVD) achter de huurders zegt te staan, geeft probleemcorporatie Vestia niet thuis. 

UIT EIGEN ZAK Met de eerder dit jaar aangevraagde subsidie van zeven miljoen euro wilde Heuvelrug Wonen de 244 Leersumse huizen van Vestia onder handen nemen. De volkshuisvester uit Doorn zou de aankoop uit eigen middelen kunnen bekostigen, maar voor de noodzakelijke onderhouds- en verduurzamingsoperatie is dan geen geld meer.

 Directeur-bestuurder Jos Sleyfer van Heuvelrug Wonen wil voorkomen dat door de overname en het opknappen van de verouderde sociale huurwoningen de financiële continuïteit van zijn corporatie onder druk komt te staan. De subsidieaanvraag werd afgewezen omdat andere plannen beter scoorden op het gebied van leefbaarheid van de omgeving. 

KABINET Het volkshuisvestingsfonds is onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Die heeft het kabinet gevraagd om opnieuw geld beschikbaar te stellen om de subsidieregeling voort te zetten. Afgewezen aanvragers zouden zo de kans krijgen om hun plannen aan te passen. 

Of de gemeente en Heuvelrug Wonen van een mogelijke voortzetting van de subsidie gebruik willen maken, is nog niet duidelijk. Het college vindt nog steeds dat het Leersumse woningbezit van Vestia het beste door een lokale corporatie kan worden overgenomen. 

advertentie
advertentie