Afbeelding
Henny Jansen

Heuvelrugcollege ziet geen brood meer in stationsverhuizing

20 januari 2022 om 11:08 Verkeer en vervoer

MAARN/MAARSBERGEN Het is onwaarschijnlijk dat het NS-station in de toekomst van Maarn naar Maarsbergen wordt verplaatst. Na een onderzoek door een extern bureau ziet het Heuvelrugcollege daar geen brood meer in. In plaats daarvan moet het Maarnse station beter bereikbaar worden voor reizigers. In een memo aan de gemeenteraad opperen B en W dat station Maarn een knooppunt voor het openbaar vervoer moet worden. 

Eerder wilden burgemeester en wethouders een verplaatsing naar Maarsbergen nog wel overwegen, met het oog op een betere verbinding met de omringende dorpen en gemeenten. Maar een aantal belangengroeperingen zag het plan niet zitten. Die vreesden dat een stationsverhuizing voor nog meer verkeersdrukte in Maarsbergen zou zorgen. Dat zou ten koste gaan van de natuur.

NIEUWBOUWPROJECTEN Ook zou een nieuw treinstation mogelijk de weg vrijmaken voor grote nieuwbouwprojecten in en rond Maarsbergen. De gemeente vroeg daarop aan architecten- en ingenieursadviesbureau Sweco om een quickscan uit te voeren. In hun eindrapport concluderen de adviseurs uit De Bilt, dat door een verhuizing van Maarn naar Maarsbergen het aantal reizigers dat van het station gebruikmaakt zal afnemen. Dat maakt een verplaatsing niet aantrekkelijk.

GEEN SOELAAS Volgens Sweco is de kern van Maarsbergen te beperkt van omvang. Dat wordt vanuit de omliggende dorpen onvoldoende gecompenseerd, aldus het eindrapport. De berekeningen van het adviesbureau wijzen bovendien uit, dat de bouw van bijvoorbeeld 1000 nieuwe woningen in Maarsbergen onvoldoende soelaas zou bieden. Ook dan leidt een verplaatsing van het station niet tot een hogere vervoersvraag, aldus Sweco. 

OPGELUCHT Eerder wees ook een analyse van ProRail al in die richting. Om het nieuwe station rendabel te maken, zouden er volgens de spoorbeheerder in de directe omgeving duizenden nieuwe woningen gebouwd moeten worden. Behalve enkele belangengroeperingen verzetten ook de Maarsbergse landgoederen Het Kombos en Het Blauwe Huis zich daartegen. Zij kunnen voorlopig opgelucht ademhalen. 

door Michiel Schaaij

advertentie
advertentie