Afbeelding
Pixabay

Spanning rondom plaatsing windturbines

16 september 2021 om 13:30 Politiek

HEUVELRUG In aanloop naar het besluit over mogelijke plaatsing van windturbines bij Overberg, neemt de spanning toe. Eind deze maand ligt de kwestie op het bordje van de gemeenteraad. In een e-mail aan inwoners van Overberg leggen burgemeester en wethouders nog eens uit, waarom er windmolens nodig zijn en waarom de zone langs de A12 een kansrijk zoekgebied is.

Door Michiel Schaaij

Om de landelijke klimaatdoelen te halen, moeten gemeenten half oktober hun plannen om duurzame energie op te wekken klaar hebben. Daarbij gaat het met name om zonne- en windenergie. Volgens het Heuvelrugcollege zetten mogelijke  alternatieve oplossingen geen zoden aan de dijk. Kernenergie en innovaties die de uitstoot van koolstofdioxide terugdringen, leveren op korte termijn geen soelaas. 

KANSRIJK ,,We moeten aan de slag met  technieken die zich nú al hebben bewezen en die betaalbaar zijn”, schrijft het college aan de Overbergers. Dat juist het gebied ten noordoosten van hun dorp als ,,kansrijk zoekgebied” wordt bestempeld, heeft volgens het college meerdere redenen. Zo kwam uit een eerder inspraaktraject een voorkeur voor een plek langs de snelweg of de spoorlijn uit de bus. Daar worden bovendien geen grote natuurwaarden verwacht.

AANSLUITPUNT Verder ligt er op relatief korte afstand van het zoekgebied een aansluitpunt van de netbeheerder. Dat maakt de koppeling aan het elektriciteitsnet makkelijker. Mocht de Heuvelrugpolitiek groen licht geven, dan kunnen de technische aspecten verder worden onderzocht. Ook komen er dan de nodige onderzoeken naar de veiligheid, geluidsoverlast, slagschaduw en de gevolgen voor de flora en fauna.

ZAKLAMP Intussen moeten in Overberg de voorstanders van windmolens met een zaklamp worden gezocht. CDA-raadslid Teunis Reedijk, die er jarenlang heeft gewoond, zegt dat hij persoonlijk nog niemand heeft gesproken die vóór de plaatsing van windturbines is. Als de Heuvelrugpolitiek het Overbergse verzet wil aangrijpen om de komst van windmolens tegen te houden, dan heeft het daarvoor nog twee kansen. 

BLOKKEREN De eerste gelegenheid daarvoor is 30 september, als het besluit over de Heuvelrugse bijdrage aan de regionale energiestrategie (RES) op de agenda van de gemeenteraad staat. Als een meerderheid van de raad plaatsing van windmolens dan niet bij voorbaat blokkeert, wordt de behandeling van het ruimtelijke plan beslissend. Daarna speelt het gebrek aan draagvlak geen rol meer in de besluitvorming. De politiek kan dan alleen nog ingrijpen als een vergunningsaanvraag niet aan de wettelijke voorschriften voor voldoet, zo liet het college eerder weten.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie