logo
logo landelijk CDA

Pieter Heerma weet in Doorn te boeien

5 november 2019 om 11:23 Politiek Deel je nieuws

Onlangs gaf Heerma (fractievoorzitter CDA in de Tweede Kamer), in Doorn zijn visie op de gehele overheidsorganisatie. Te veel regelgeving, een dominante markt brengen misbruik en inefficiëntie. Marktprikkels en voorschriften vanuit de overheid, buiten de mens om, moeten dit oplossen. Daardoor krijgen mensen niet de kans om er ­samen uit te komen.

Op 30 oktober j.l. was hij in de Koningshof bij het CDA-Utrechtse Heuvelrug. Onder een groot gehoor, waaronder ook de oud-premier van de Nederlandse Antillen, mevrouw Maria Peters, gaf hij de aanwezigen alle ruimte om hun hart te luchten. Daarna pas nam hij het woord.

Heerma noemde als voorbeeld van te veel regels die in de Horecawet. Hierbij worden gesubsidieerde organisaties behoorlijk beperkt in hun bestaan. Het ‘glaasje aan de bar’ wordt door de overheid met argusogen bekeken.

Gevolg: steeds minder vertrouwen in en meer argwaan bij de overheid, leidend tot meer overheidscontrole. En in de politiek voeren negatieve mensbeelden vaak de boventoon. Wantrouwen en gebrek aan ver­trouwen zijn twee kanten van dezelfde medaille, die leiden tot telkens meer regels.

Volgens het CDA is overheidsingrijpen nodig waar regels mensen de dupe laten worden van de situatie of van zichzelf. Professionaliteit wordt niet meer beloond! In de zorg en het onderwijs wordt deskundigheid ondergeschikt gemaakt aan regels. De burger loopt vast in de bureaucratie van de overheid.

Vroeger kende men elkaar via de kerk met veel aandacht voor elkaar. De ontkerkelijking brengt de behoefte met zich mee aan een nieuw maatschappelijk middenveld zoals de burgerinitiatieven van de zorg- en energiecorporaties.

En wat de stikstofuitstoot en de klimaatbeheersing betreft, hiertegen lopen alle mensen aan. Het aanstaand plan van het Kabinet moet zorgvuldig tot stand komen. Omdat Nederland een klein land is, is de vergelijking met andere, grotere Europese landen niet reëel.

De burger die zorgt voor zijn gezin, relaties onderhoudt met vrienden en buren, een steentje bijdraagt via vrijwilligerswerk moet het uitgangspunt zijn. Zorg voor de zwakkere en gemeenschapszin gaat het om en een overheid die niet tegenwerkt. 

“Vraag niet wat je land voor jou kan doen, maar wat jij voor het land kan doen”, zei J.F.Kennedy. Echte vrijheid is niet doen wat je zelf wilt, maar de vrijheid om te kunnen kiezen het goede te doen voor de samenleving.

zie het artikel van Heerma in Trouw van 30 oktober 2019 

 

 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie