Afbeelding
Foto Pixabay

Samen schuld bij een verkeersongeval: wie is er aansprakelijk voor de schade?

12 mei 2022 om 10:10 Partnercontent

Wanneer u in botsing komt met een verkeersdeelnemer die door rood rijdt terwijl het licht voor u op groen staat, is het overduidelijk: u bent slachtoffer, de ander is dader, en daarmee aansprakelijk voor alle (letsel-)schade die u onverhoopt bij het ongeluk oploopt. Heel anders is het, wanneer twee verkeersdeelnemers allebei deels aansprakelijk zijn voor een ongeluk. Hoe regel je eventuele schade dan? Dit artikel legt het uit. 

Gedeelde aansprakelijkheid en schuldverdeling

Iedere weggebruiker dient zich aan de verkeersregels te houden. De aansprakelijkheid bij de meeste ongelukken in het verkeer is, met die verkeersregels bij de hand, vaak zo klaar als een klontje: wie een fout maakt en de regels overtreedt, is verantwoordelijk. Geen voorrang geven op een voorrangskruising, door rood rijden, niet stoppen voor een zebrapad: als hier een ongeluk met letselschade uit voortkomt, bent u als automobilist doorgaans voor de volle 100 procent aansprakelijk, en zal uw verzekering alle schade van eventuele slachtoffers moeten vergoeden. 

Maar wat gebeurt er wanneer zowel u als de tegenpartij een verkeersfout of -overtreding hebt gemaakt, waardoor een ongeluk ontstaat? Denk bijvoorbeeld aan het tegelijk achteruit wegrijden uit een parkeervak, of het tegelijkertijd wisselen van rijstrook waardoor u in botsing met de ander komt. Ook kan het soms zijn dat een automobilist u geen voorrang verleent, maar dat u zelf veel te hard aan komt rijden, waardoor u ook deels zelf schuld heeft. In al deze gevallen is er sprake van gedeelde aansprakelijkheid, en wordt er doorgaans ook maar een deel van de geleden schade uitgekeerd, omdat u immers zelf ook aan de toedracht van het ongeval hebt bijgedragen. 

Om te berekenen op hoeveel schadevergoeding u recht hebt, wordt er gekeken naar de ernst van de gemaakte verkeersovertredingen en de ernst en aard van het opgelopen letsel. Met deze gegevens wordt de schuldverdeling berekend. De schuldverdeling kan 70 – 30 worden, maar ook 50 – 50. Omdat elk verkeersongeval anders is, bestaat er geen tabel met vaste percentages. De schuldverdeling dient dus per verkeersongeval berekend te worden. 

Uitzonderingen

Twee groepen verkeersdeelnemers zijn extra beschermd: fietsers en voetgangers. Zij zijn in de Nederlandse wet opgenomen als zwakke verkeersdeelnemers. Alle motorvoertuigen zijn opgenomen als sterke verkeersdeelnemers. Tijdens een botsing tussen beiden wordt de zwakke verkeersdeelnemer wettelijk gezien beter beschermd. Er kan wel degelijk sprake zijn van schuld aan weerszijden, maar alleen de fietser of voetganger krijgt de schade dan vergoed. De zwakke verkeersdeelnemer kan zelfs de volledige schade vergoed krijgen, zelfs als er sprake is van verkeersovertredingen aan weerszijden. U kunt dit naslaan in artikel 185 van de Wegenverkeerswet. Deze uitzondering geldt niet als het een ongeval tussen twee zwakke verkeersdeelnemers onderling betreft. 

Bewijsmateriaal

Voor het afhandelen van een letselschadezaak waar sprake is van gedeelde aansprakelijkheid, is bewijsmateriaal erg belangrijk. U moet kunnen bewijzen dat de tegenpartij (ook) fout zat. Wie eist, bewijst. Het is dus belangrijk dat u zoveel mogelijk bewijsmateriaal verzamelt na het ongeval. 

U doet dit door: 

  • Het schadeformulier zo volledig mogelijk in te vullen. Hebt u dit niet bij de hand en de tegenpartij ook niet? Dan kunt u het formulier ook online invullen via MobielSchadeMelden, de mobiele app van het Verbond van Verzekeraars. Wil de tegenpartij daaraan niet meewerken? Schakel dan de politie in.
  • De gegevens van eventuele getuigen te noteren.
  • Zoveel mogelijk foto’s van uw letselschade en de plek van het ongeval te maken.

Direct medische hulp in te schakelen. Is dat niet nodig? Ga dan toch naar uw huisarts om uw verwondingen te laten onderzoeken. Zelfs bij zeer lichte klachten zoals spierpijn of blauwe plekken. Dit artsenbezoek is namelijk belangrijk bewijsmateriaal in uw letselschadezaak. 

Schakel daarna een ervaren jurist van letselschadebureau JBL&G in om uw letselschade te claimen. Zodat u zeker weet dat u de vergoeding krijgt waar u recht op hebt. 

advertentie
advertentie