Afbeelding
Bedrijfsarts

Alles wat je wilt weten over een bedrijfsarts

29 januari 2021 om 07:14 Partnercontent

Als werkgever ben je verplicht een bedrijfsarts in te kunnen zetten wanneer dit nodig is. Een bedrijfsarts is een erkend medisch specialist die je inschakelt om jezelf en je personeel gezond te houden. Werknemers moeten ook zelf een beroep kunnen doen op de bedrijfsarts. Als werkgever moet jij dat mogelijk maken. Dit is wettelijk bepaald. 

Wat doet een bedrijfsarts?

De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol wanneer een werknemer zich ziek meldt: het is dan namelijk de taak van de bedrijfsarts om het ziekteverloop en de re-integratie in de gaten te houden. Alleen een bedrijfsarts kan bepalen of een werknemer (langdurig of tijdelijk) ziek is en daardoor zijn werk niet kan doen. Als werkgever mag je dat zelf niet beoordelen. Het is belangrijk dat je de ziekmelding zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen een week, aan de bedrijfsarts of arbodienst doorgeeft.

Wat is het verschil tussen een arboarts en een bedrijfsarts?

Een arboarts is een arts met een basisopleiding. Een bedrijfsarts heeft nog een extra vierjarige opleiding gedaan op het gebied van arbeid en gezondheid. Ook is de titel bedrijfsarts een wettelijk beschermde titel. Bedrijfsartsen moeten deelnemen aan verplichte nascholing en inspecties door de beroepsvereniging. Een bedrijfsarts kan zelfstandig zijn, maar ook werkzaam zijn bij een arbodienst. Je mag als ondernemer zelf kiezen welk type arts je inschakelt. 

Wanneer schakel je een bedrijfsarts in?

De meeste bekende reden om de bedrijfsarts in te schakelen is bij ziekte en daaruit voortkomende arbeidsongeschiktheid. Vaak pakken werkgever en werknemers kortdurende verzuim zelf nog wel ter hand. Maar duurt het verzuim langer, of is er twijfel over het verzuim, dan weten de meeste werkgevers en/of werknemers de bedrijfsarts wel te vinden. De bedrijfsarts is volgens de Arbowet de enige die iets mag zeggen over belastbaarheid met arbeid bij ziekte. Het is (alleen) de bedrijfsarts die aan de hand van wettelijke eisen en beroepsrichtlijnen adviezen moet uitbrengen aan werkgever en werknemer. 

Hoe kom je aan een bedrijfsarts?

Er zijn twee opties: 

  •  Via een arbodienst

Je sluit een contract af met een arbodienst. Let er wel op dat de arbodienst gecertificeerd is. Dit is verplicht volgens de wet. Hierdoor weet je dat de arbodienst de nodige medische specialiteit in huis heeft. Je kunt via een arbodienst niet alleen een bedrijfsarts, maar ook andere arbodeskundigen toegewezen krijgen als dat nodig is, zoals een arbeids- en organisatiepsycholoog, arbeidshygiënist, veiligheidskundige of arbeidsdeskundige.

  • Maatwerkregeling

Je kiest voor een eigen regeling - ook wel maatwerkregeling genoemd. Dan bepaal je zelf welke deskundige je inschakelt.  Je kunt alleen voor een eigen regeling kiezen als je werknemers het daar schriftelijk mee eens zijn. Als je zelf een bedrijfsarts of deskundige inschakelt, let er dan op dat hij als medisch specialist in het BIG-register staat. Daarnaast kan je op de website van HR Navigator verschillende regelingen vergelijken.

Wat zijn de kosten van een bedrijfsarts?

Als je een verzuimpakket van een verzekeraar hebt, is het inschakelen van een arbodienst meestal inbegrepen in het pakket. Dat betekent dat je via de verzekeraar een gecertificeerde arbodienst tot je beschikking krijgt. Het op tijd inschakelen van een arbodienst of bedrijfsarts kan je juist flink wat kosten besparen. 

Een zieke werknemer kost je al gauw anderhalf tot twee keer zijn salaris. Zeker bij langdurige ziekte kan deze kostenpost hoog oplopen. Dit is een groot werkgeversrisico. Denk dus goed na bij het kiezen van een geschikte arbodienst. Klik hier als je nog meer wilt weten over de functie van een bedrijfsarts.

advertentie
advertentie