De Katholieke oud-Directeur van I-WO-II en BJTWSN Anne Louis Cammenga legt tijdens Dodenherdenking op 4 mei bloemen neer bij het Joods Monument in het Walkartpark in Zeist.
De Katholieke oud-Directeur van I-WO-II en BJTWSN Anne Louis Cammenga legt tijdens Dodenherdenking op 4 mei bloemen neer bij het Joods Monument in het Walkartpark in Zeist. Maarten Bos

Anne Louis Cammenga legt bloemen op 4 mei

6 mei 2022 om 11:40 Overig Deel je nieuws

Anne Louis: ‘Ik ben zeer geïnteresseerd en.persoonlijk betrokken bij wat zich in de Tweede Wereldoorlog heeft afgespeeld. Ik ben oud-directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (I-WO-II) en van de Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun Nabestaanden (BJTWSN). Ik heb verschillende persoonlijke motieven om dit soort werk te doen. Ten eerste hebben mijn ouders in het verzet gezeten en heeft mijn vader in een kamp gezeten. Ten tweede hebben mijn ouders een aantal Joodse mensen gekend, waarvan zij heel veel hebben gehouden, waarvan een aantal familieleden in de nazivernietigingskampen zijn vermoord. Ten derde heb ik zelf Joods Askhenazi DNA. En tenslotte ben ik actief belijdend en meelevend katholiek en vind ik oprecht dat iedere christen continue waakzaam moet blijven voor het gevaar van fascisme en antisemitisme. Het is – zoals Pater Carlo de Beer (FSSPX) dit zo – terecht – op een schitterende wijze tegen mij heeft gezegd dat  ’dankzij de Joodse Jezus en de Joodse twaalf apostelen dat het Evangelie uiteindelijk over de gehele wereld is verspreid.’

Anne Louis: ‘In de oorlog protesteerde de Nederlandse katholieke kerk op uiterst moedige wijze herhaaldelijk tegen de anti-Joodse maatregelen. In de zomer van 1942 nam kardinaal Jan de Jong het besluit de sacramenten te onthouden aan allen die betrokken waren bij de Jodenvervolgingen. Het was een zeer moedige stap van de kardinaal maar wel een die consequenties had. Uit wraak voerden de Duitsers als eersten de katholieke Joden af en vele pastoors werden naar de concentratiekampen gestuurd. De kardinaal zelf durfde de bezetter niet aan te pakken. De opeenvolgende pausen hebben na de Tweede Wereldoorlog veel gedaan om de relatie met het Jodendom te verbeteren.

Van de Pauselijke Nuntius, Aartsbisschop Aldo Cavalli, die ik een zelfgemaakte pro-Katholieke film tegen fascisme en antisemitisme heb gegeven, heb ik op de Pauselijke Ambassade in Den Haag een gesigneerd portret van Paus Franciscus cadeau gekregen. Ik heb al gezegd wat mijn persoonlijke motieven zijn om te strijden tegen antisemitisme. U kunt er van op aan dat het onderwerp mijn hele leven lang steeds mijn belangstelling zal blijven houden. Ik zal – zéker ook vanuit de leer en de grondbeginselen van de Bijbel en de Katholieke Kerk –  mij dan ook levenslang blijven inzetten om antisemitisme, fascisme en (neo-) nazisme in onze samenleving te voorkomen en te bestrijden.’

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie