Persoonlijke contacten zijn veranderd door alle beperkingen.
Persoonlijke contacten zijn veranderd door alle beperkingen. Pixabay
Column

‘Verbinding en verandering’

Opinie

HEUVELRUG Met name ‘Verbinding’ is zo’n woord, dat van groot belang is voor relaties. Daar moet je constant eigenlijk mee aan het werk zijn, dat onderhouden. Dit woord vormt de basis voor het signaleren van wederzijdse behoeften in overleg situaties; in vertrouwen krijgen en vertrouwen geven; in het vinden van oplossingen en uitvoeren daarvan. De samenhang zoeken en met elkaar ontdekken, om elkaar te kunnen ondersteunen. Dit geldt overigens ook in onze relatie naar het bestuur van onze gemeente.

Wat zou de stap moeten zijn om weer een nieuwe impuls te geven aan onszelf en ook wat ons betreft aan onze relatie met senioren(clubs) en het gemeentebestuur in 2021. Nagenoeg heel 2020 was immers een jaar van verandering vanwege corona met vele beperkingen, maar ook de nodige uitdagingen. Wat hebben we hiermee gedaan? Hoe creëren we weer perspectief. 

Laat 2021 een jaar worden, waarin ‘bewegen’ voor senioren centraal kan staan; contacten weer langzaam persoonlijker te maken; openstaan voor digitalisering en zonodig aankloppen voor ondersteuning daarbij. Veel persoonlijke contacten zijn veranderd vanwege die beperkingen. Veel (overheids)instantie(s) werkten vanaf een thuiswerkplek; overleg vond plaats via ‘zoom’ of een andere digitale communicatie-mogelijkheid. Het is allemaal misschien lastig, maar verandering kan wel aansporen om zelf ook perspectief te zoeken. Ik wil u uitdagen die handschoen van verandering op te pakken.

Het lijkt er een beetje op, dat de veranderingen de nodige verbindingen met onze lokale overheid ook verminderen. Een reden kan zijn, dat senioren -in tegenstelling tot jongeren- digitaal niet allemaal goed uit de voeten kunnen. Vanwege de beperkingen blijven veel vragen onbeantwoord. In hoeverre doet onze gemeente hier iets aan?

De voortgang binnen het Sociaal domein lijkt dicht te slibben; woningbouw van met name woningen voor senioren lijkt te stagneren; veiligheid op de openbare weg ondervindt hinder en gevaar door onvoldoende onderhoud, mede vanwege de financiële situatie, van onze gemeente. Sommige, ogenschijnlijk eenvoudige zaken en verzoeken, worden niet uitgevoerd. Hierover was ook te lezen in het column van december 2020 van het Seniorenplatform.

Voor problemen geldt in zijn algemeenheid: Aanspreken - Bespreken - Afspreken. Ook dit is van toepassing in de relatie en verbinding met onze gemeentelijke bestuurders. De vraag blijft of er ook resultaten te zien zijn, zeker in een vooralsnog onzekere tijd die voor ons ligt.

Overigens geldt dit ook voor ons senioren. Wat doen wij om onze blik vanuit positiviteit op de toe- komst gericht te houden. Hoe houden wij ons zelf, zowel geestelijk als lichamelijk in een goede conditie. Bewegen naar vermogen is daar een goed antwoord op. Gelukkig zijn daar in onze gemeente goede mogelijkheden voor. Laten we met elkaar zorgen voor voldoende bezinning, inspiratie, verbinding en ontmoeting, pas dan kun je verandering inzetten voor de toekomst. Dit helpt ons in onze veerkracht en empathie. Dit is ook van toepassing op onze lokale bestuurders. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt.

Adrie Petersen
Voorzitter Commissie Veiligheid & Verkeer Seniorenplatform

advertentie
advertentie
Afbeelding
Nazomerconcerten in park van Huis Doorn 15 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Feestelijk 70e Bloemencorso in Leersum: ‘Prachtig dat we dit weer meemaken’ 14 aug, 08:38
PREMIUM
Afbeelding
Duurzaamheid en monumenten (2): ‘Het brengt extra uitdagingen met zich mee’ 14 aug, 07:30
PREMIUM
Afbeelding
Een moment voor een monument: De lange historie van het veer 13 aug, 07:30
Afbeelding
Lezing over het leven en de werken van Mondriaan in het Torenlaan Theater 12 aug, 17:35
PREMIUM
Afbeelding
Aldi vangt bot bij rechter: Bouwplan voor de Appelgaard op dood spoor 12 aug, 07:32
PREMIUM
Afbeelding
Subsidie voor bridgeles bij ABCD: ‘We willen mensen uit hun isolement halen’ 12 aug, 07:30