Een projectontwikkelaar wil huizen bouwen in het weiland naast het Revius Lyceum.
Een projectontwikkelaar wil huizen bouwen in het weiland naast het Revius Lyceum. Michiel Schaaij

Ontwikkelaar wil woningbouw op Stamerweide; gemeente vindt locatie ongeschikt

13 april 2021 om 15:30 Nieuwbouw

DOORN De Eindhovense projectontwikkelaar Symphony Estates wil een woonwijkje met zestig huizen bouwen op de Stamerweide in Doorn-West. Maar de gemeente wil er niet aan meewerken. Wethouder Rob Jorg (VVD) wijst erop, dat het perceel aan de Driebergsestraatweg buiten de bebouwde kom ligt en onderdeel is van het landelijke natuurnetwerk (NNN). Een principeverzoek voor het bouwplan blijkt vorig jaar al te zijn afgewezen.

Het huidige gemeentebeleid laat alleen woningbouw toe op locaties binnen de zogenoemde rode contour. Omdat de Stamerweide bovendien in NNN-gebied ligt, lag weigering door het college voor de hand. De initiatiefnemer laat het er echter niet bij zitten. In een brief aan de fractievoorzitters in de gemeenteraad wijst hij op het grote woningtekort. ,,Uitsluitend bouwen binnen de rode contour lost dat tekort niet op”, zegt hij.

STAMERBOS Het weiland in kwestie ligt tussen het Revius Lyceum, het pannenkoekenrestaurant De Wensput en het Stamerbos. Het perceel stond weliswaar op de oorspronkelijke groslijst van potentiële bouwlocaties van de gemeente, maar viel vanwege de genoemde bezwaren onmiddellijk af. De Heuvelrugpolitiek wil vooralsnog alleen woningen bouwen op zogenoemde inbreidingslocaties. 

AMBITIES Met de ingezonden brief probeert Symphony Estates de gemeenteraad alsnog op andere gedachten brengen. Het bouwplan voor het 2,5 hectare grote perceel voorziet in de realisatie van een wijkje met zestig grondgebonden woningen waarvan er veertig binnen de betaalbare categorie vallen. Volgens de ontwikkelaar zou dat goed aansluiten bij de gemeentelijke ambities voor de woningmarkt.

LOGISCH Bovendien zou de nu braakliggende Stamerweide samen met de bestaande bebouwing langs de Driebergsestraatweg en het wijkje rondom de Rozenlaan ,,een stedenbouwkundig logische nieuwe woonomgeving” kunnen vormen. De ontsluiting voor het verkeer kan direct aan de Driebergsestraatweg plaatsvinden, zegt Symphony Estates. 

GEWOON AANPASSEN Volgens de ontwikkelaar is het bouwplan financieel haalbaar. Hij noemt de grondeigenaar van de Stamerweide ,,een welwillende inwoner van Doorn, met een sociaal hart, die bereid is de grond tegen een lage prijs te verkopen”. De gemeente kan de rode contour gewoon aanpassen, zo redeneert de plannenmaker. Dat zou enkele jaren geleden ook zijn gebeurd om woningbouw mogelijk te maken bij Buitenplaats Oudeweg, iets verderop langs de Driebergsestraatweg.

door Michiel Schaaij

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie