'Vleermuizen zijn niet alleen beschermde dieren, maar zijn ook hele nuttige insecteneters en spelen hiermee een belangrijke rol in het ecologisch evenwicht'.
'Vleermuizen zijn niet alleen beschermde dieren, maar zijn ook hele nuttige insecteneters en spelen hiermee een belangrijke rol in het ecologisch evenwicht'. Stockbureau

Vleermuizenkasten op de Heuvelrug

22 maart 2023 om 20:00 Natuur en milieu

AMERONGEN Wethouder Karin Oyevaar heeft woensdag een vleermuizenkast geopend bij scouting De Kameel in Amerongen. Het is één van de locaties waar de gemeente afgelopen maand vleermuizenkasten heeft geplaatst. ,,Belangrijk, zeker nu we steeds meer onze huizen gaan verduurzamen’’, zo stelt de gemeente in een persbericht. 

,,Vleermuizen zijn niet alleen beschermde dieren, maar zijn ook hele nuttige insecteneters en spelen hiermee een belangrijke rol in het ecologisch evenwicht”, legt wethouder Karin Oyevaar uit. ,,Ze verblijven graag in daken, spleten, spouwmuren en juist die plekken verdwijnen op het moment dat we gaan isoleren. Daarom zien we in onze gemeente graag dat er zoveel mogelijk vleermuizenkasten worden geplaatst, zoals hier bij scouting De Kameel. Want verduurzamen is enorm belangrijk, maar mag niet ten koste gaan van beschermde dieren.” 

NATUURVRIENDELIJK ISOLEREN

Het plaatsen van vleermuizenkasten is onderdeel van het pre-SMP, een tijdelijke ontheffing die de gemeente heeft verkregen. Deze tijdelijke ontheffing houdt in dat particuliere huizenbezitters in de dorpskernen op een verantwoorde wijze aan de slag kunnen met natuurvriendelijk isoleren. Zónder dat zij een uitgebreid flora en fauna-onderzoek hoeven uit te laten voeren. Zo’n onderzoek kan namelijk vrij kostbaar zijn, maar is tot op heden wel noodzakelijk om te voldoen aan de Wet natuurbescherming.

ALTERNATIEVE KRAAMVERBLIJFPLAATS

De kasten moeten een alternatieve locatie bieden voor het mogelijke verlies van kraamverblijfplaatsen van verschillende soorten beschermde vleermuizen die momenteel huizen in daken en spouwen van woningen. De provincie Utrecht heeft ook isolatiebedrijven getraind in hoe zij op een natuurvriendelijke manier huizen kunnen isoleren, en werkt nauw samen met de gemeenten. 

NATUURKALENDER

Komend jaar stelt de gemeente in samenwerking met Adviesbureau E.C.O.-logisch B.V. een SMP (Soortenmanagementplan) op. Dit rapport maakt duidelijk waar beschermde diersoorten zich in de gemeente bevinden, zodat we een duidelijk beeld hebben van hun leefgebied. Dit stelt de gemeente in staat de werkzaamheden op sommige plaatsen goed af te stemmen op de natuurkalender. Met het SMP krijgt de gemeente een ontheffing, wat betekent dat alle woningen en utiliteitsbouw binnen de dorpskernen verduurzaamd kunnen worden, met oog voor de beschermde diersoorten zodat ze niet verdwijnen. 

Wilt u ook de vleermuis beschermen en thuis een vleermuizenkast ophangen? Stuur dan een bericht naar duurzaam@heuvelrug.nl met als onderwerp: ‘vleermuizenkast’ dan wordt samen met u gekeken of de locatie geschikt is.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie