Berm in bloei.
Berm in bloei. Peter Thienen

Iedereen is GoedVolk: Burgerparticipatie en insectenrijke bermen

Natuur en milieu

HEUVELRUG Het manifest Biodiversiteit van GoedVolk is begin december vorig jaar met enthousiasme in ontvangst genomen door burgemeester Frits Naafs en ondertekend door onder andere politieke partijen. Bermbeheer is een belangrijk speerpunt in dit manifest. Een aantal burgers heeft onlangs het initiatief genomen voor zelfbeheer, maar helaas niet altijd met succes. Aanvragen werden niet beantwoord of afgewezen, of zelf beheerde stukjes berm werden toch nog slachtoffer van schoffel- of maaiwoede... en dat is jammer of gloort er hoop?

De combinatie van veel regen en zon en wellicht een onbedoelde vakantie van de maaiers deed in het voorjaar van 2019 de saaie brede grasberm voor ons huis veranderen in een prachtige bloemenzee. Met enige oplettendheid hebben wij bij herhaling kunnen voorkomen dat de grasmaaier van de gemeente hier een einde aan maakte en er enige tijd van kunnen genieten. Net als de vele insecten die door de bloemen werden aangetrokken.

Vanwege deze schoonheid en vanwege onze zorgen door berichten over de hard teruglopende insectenpopulaties besloten wij begin 2021 met enkele buurtgenoten in Leersum om de gemeente voor te stellen het beheer over te nemen in het kader van ‘participatie openbare ruimte’. Wij maakten een aanleg- en beheerplan. Hierin beschreven we hoe we na gereedmaken van de grond het binnendeel van de berm zouden inzaaien met inheemse bloemsoorten en omringen door lage kastanjehouten paaltjes ter ontmoediging van foutparkeren in de bloemenwei.

PLAN Wij dienden dit plan half maart 2021 in. Half april heb ik, na het uitblijven van een reactie van de gemeente, contact gezocht, eerst per e-mail en toen telefonisch. Wij wilden het einde van het zaaiseizoen immers voor zijn. Half mei kreeg ik uiteindelijk iemand van de groenafdeling te spreken, die me vertelde dat vanwege een onderbemensing alleen de eenvoudigste aanvragen in behandeling werden genomen. Onze aanvraag viel niet in die categorie. Tsja, de door ons beoogde inheemse bloemenmix bevat inderdaad tientallen soorten. De grasmaaiers bleven komen en de berm bleef saai en weinig aantrekkelijk voor bestuivende insecten. We waren niet oplettend en succesvol genoeg om ze tegen te houden.

Begin februari van dit jaar heb ik het plan opnieuw ingediend bij de gemeente. Een week of zes bleven wij in afwachting van een reactie. Maar bij een nieuw telefoontje naar de gemeente bleek dat daar inmiddels een andere wind waait.  De week daarop ontving ik een beheersovereenkomst ter ondertekening. Wij kunnen aan de slag!

NATUURINCLUSIEF We staan aan het begin van een ingrijpende klimaatverandering en een grote uitstervingsgolf van plant- en diersoorten, beide door de mens veroorzaakt. Alle initiatieven die bijdragen, hoe gering ook, om dit leed te beperken of te verzachten, moeten van harte ondersteund worden. Vanuit dat oogpunt is het belangrijk en urgent dat de gemeente een natuurinclusief groenbeheer vormgeeft, waarin voorstellen als het onze omarmd worden. Het is mooi dat men nu de eerste stappen lijkt te zetten.

Zie voor inspiratie www.iedereenisgoedvolk.nl/post/een-bundeling-van-bermberichten

door Peter Thienen

advertentie
PREMIUM
Afbeelding
Anne Laros maakt winnend ontwerp van monument valwind Leersum 6 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Bewoners Doornse Vossensteinsteeg zijn verkeersoverlast beu 9 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Siepie Roorda vijftig jaar lid van Aurora: ‘Veel veranderd, maar liefde voor muziek blijft’ 12 uur geleden
Afbeelding
Lokaal nieuws blijft op peil ondanks hogere energie- en papierprijzen 1 jul, 11:46
PREMIUM
Afbeelding
In korte tijd veel hulp voor Irpin: ‘Iedereen zet zich in voor de wederopbouw’ 1 jul, 07:30
Afbeelding
Welkom Aan Tafel: een zomerse proeverij thuis 30 jun, 16:00
Afbeelding
Peer Kalk uit Doorn strijdt met waterstofboot in Monaco om de wereldtitel 30 jun, 13:31