Afbeelding
Renk Ruiter

Gemeenteraad uit kritiek op visie van regio: ‘Natuur mag niet lijden onder recreatie’

25 juni 2021 om 18:00 Natuur en milieu

HEUVELRUG De Heuvelrugpolitiek vindt het niet terecht, dat in de regionale toekomstvisie natuur en recreatie steeds in één adem worden genoemd. Volgens natuurorganisaties hebben dieren en kwetsbare natuur juist steeds vaker te lijden onder de recreatiedruk. De raad steunde daarom donderdagavond een voorstel van BVHlokaal, om bij het samenwerkingsverband U16 meer aandacht en ruimte te vragen voor recreatievrije natuurgebieden.

Volgens de gemeenteraad heeft de natuur een waarde op zichzelf. Dieren krijgen er de ruimte en bomen plukken CO2 uit de lucht. Daarom zouden ontwikkeling, behoud, versterking en bescherming van de natuur geen onderschoven kindje mogen zijn in de toekomstvisie van de regio. Maar de Heuvelrugse kritiek bleef niet beperkt tot de gevolgen van de recreatiedruk. 

DIESELS Ook enkele andere voorstellen van BVHlokaal konden op een meerderheid in de raad rekenen. Zo pleitte BVH-fractieleider Anouk Haaxma samen met raadslid Ernst Hart (Open) voor een ambitieuzere opstelling van de U16 in de strijd tegen vervuilende dieselauto’s en -bussen. De verwachte economische groei in de regio zal leiden tot meer vervoersbewegingen, ook die van ongezonde en milieuverontreinigende diesels.

VOORBEELDFUNCTIE De gemeenteraad wil daarom inzetten op een afname van het vervuilende dieselverkeer. Haaxma en Hart wezen erop, dat het juridisch mogelijk is om vervuilende dieselvoertuigen van een bepaalde leeftijd uit gebieden te weren. Ze willen dat de U16 op dat gebied een voorbeeldfunctie gaat vervullen. Ook zou het regionale openbaar vervoer zo snel mogelijk moeten overstappen op waterstof of elektrisch rijden.  

VERWERKEN Het college gaat de kritiek van de gemeenteraad nu verwerken in een brief aan de U16. Of dat samenwerkingsverband de zienswijze van de Heuvelrugpolitiek ter harte neemt, moet komend najaar blijken. Dan ligt de definitieve versie van de regionale toekomstvisie op tafel.

door Michiel Schaaij

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie