Afbeelding
Bosgroep Midden Nederland

Bosgroep wil bomen langs Broekhuizerlaan in Leersum vervangen

9 juni 2020 om 10:36 Natuur en milieu

LEERSUM Bosgroep Midden Nederland wil de huidige laanbomen aan de Broekhuizerlaan in Leersum vervangen door nieuwe, gezonde bomen. De bomen die nu tussen de rotonde bij Leersum en het hek van Broekhuizen staan, zijn volgens de Bosgroep toe aan vervanging. Voor het herstel van de laan wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. 

Het herstel van de Broekhuizerlaan wordt volgens het oorspronkelijke cultuurhistorische ontwerp gedaan, aldus Bosgroep Midden Nederland. Hierbij wordt ook de inmiddels grotendeels verdwenen derde bomenrij in de laan ten dele hersteld. De werkzaamheden worden gefinancierd door de particuliere eigenaren van de laan, aangevuld met subsidie uit het Fonds Erfgoedparels van Provincie Utrecht en het StreekFonds Utrechtse Heuvelrug. 

VITALITEITSPROBLEMEN ,,De afgelopen jaren zijn regelmatig bomen omgevallen of delen uit de boomkronen gescheurd. Hierdoor zijn in de laan open plekken ontstaan en is het eenvormige, statige karakter van de monumentale laan sterk verminderd", volgens Bosgroep Midden Nederland. Een toenemend aantal bomen in de laan kampt met vitaliteitsproblemen, onder andere door aantasting door zwammen. Dat is de Bosgroep zorgwekkend, omdat van niet-vitale bomen onverwachts takken kunnen afbreken. ,,Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties voor de fietsers, waaronder veel schoolgaande kinderen, het autoverkeer en de wandelaars op de laan."

INSPANNINGEN Het herstelplan is een initiatief van de particuliere eigenaren van de Broekhuizerlaan. Zij willen recht doen aan de inspanningen van voorgaande generaties op Broekhuizen en graag een gezonde, mooie en duurzame bomenlaan nalaten aan de volgende generatie.

JONGE BOMEN Het laandeel met bomen die met hun zijtakken volledig boven de openbare (asfalt)weg staan, geeft het grootste risico en wordt daarom als eerste hersteld. De 313 oude beukenbomen worden gekapt. Vervolgens worden er 480 nieuwe jonge bomen op originele afstand van elkaar geplant, zodat de zichtlijnen naar en vanaf het landgoed Broekhuizen behouden blijven. 

FASEN Bijna 100 nieuwe bomen gaan een deel vormen van de derde bomenrij die hier in het verleden wel heeft gestaan, maar inmiddels grotendeels is verdwenen. Het vergunningentraject voor de eerste fase is in gang gezet. Daarna zal gestart worden met fasen twee en drie van het laanherstel, dat over respectievelijk 6 en 12 jaar zal worden uitgevoerd. ,,Op die manier blijft er ruimte voor vogels, vleermuizen en andere dieren om tijdelijk naar de andere laandelen te verhuizen."

PUBLIEKSEXCURSIE Deze zomer organiseert Bosgroep Midden Nederland een publieksexcursie met uitleg over de herstelwerkzaamheden aan de Broekhuizerlaan. De bedoeling was om dit in het voorjaar te doen, maar in verband met de coronamaatregelen is dit uitgesteld. 

De initiatiefnemers willen in het najaar starten met de werkzaamheden. Bij de start van de aanplant van de bomen zullen ook omwonenden worden betrokken. Meer informatie over de geplande herstelwerkzaamheden is te vinden op de website van Bosgroep Midden Nederland.

Afbeelding
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie