Gerda Schregardus: ,,Laten we samen zorgen voor een gezonde omgeving.”
Gerda Schregardus: ,,Laten we samen zorgen voor een gezonde omgeving.” Babs Bouwman

Vrijwilliger in beeld: ‘De natuur kan mensen verwonderen’

11 januari 2024 om 10:52 Mensen

MAARSBERGEN ,,De natuur is heel mooi en daarom ben ik graag buiten bezig.” Lang geleden stond Gerda Schregardus voor de klas: toen al vond ze biologie één van de leukste lessen. Ze vond het leuk om de seizoenen binnen het klaslokaal te halen of om iets buiten te doen. In 2009 kreeg ze meer vrije tijd. Ze wilde vrijwilligerswerk doen: het liefst iets buiten en ze klopte aan bij Natuurmonumenten. Samen met de boswachter trok ze met schoolkinderen de Kaapse bossen in om hen de natuur te laten beleven. Zo rolde Gerda het vrijwilligerswerk in en van het één kwam het ander.

,,Iemand vroeg of de IVN Natuurgidsenopleiding iets voor mij was. Na het behalen van het diploma werd ik gevraagd om mij in te zetten voor Maarn Maarsbergen Natuurlijk. Een vereniging die zich inzet voor natuurbehoud en natuureducatie, cultuurhistorie en duurzaamheid. Wij organiseren activiteiten voor inwoners van de Heuvelrug om ze te betrekken bij hun omgeving. Door ze meer te vertellen over de cultuurhistorie van het gebied waar ze wonen en hoe je er duurzaam mee om kunt gaan.” 

MEER BEWUSTWORDING

Gerda vindt het leuk om mensen te verwonderen over de natuur en hoe alles is ontstaan. ,,Zo hoop ik op meer bewustwording en dat het belangrijk is dat we er zorgvuldig met de natuur omgaan.” Iedereen kan een steentje bijdragen.

Naam: Gerda Schregardus
Leeftijd: 67
Woonplaats: Maarsbergen
Is graag: buiten actief bezig
Organisatie: Maarn Maarsbergen Natuurlijk en Goedvolk

PLUIM OP DE HOED

Gerda is bestuurslid bij de Vereniging Maarn Maarsbergen Natuurlijk en zet zich in voor lezingen, excursies en de Heuvelrugtuinen. ‘Tuinen op een natuurlijke manier duurzamer maken met name gericht op biodiversiteit’ dat vindt ze een mooi onderwerp. Het spreekt veel mensen aan om een tuin aan te leggen die past bij de omgeving. 

Voor haar grote inzet om de vereniging verder te helpen, met name bij het 40-jarig jubileum afgelopen jaar, en de bewustwording bij inwoners voor natuur en biodiversiteit te vergroten, kreeg Gerda afgelopen december de vrijwilligersprijs ‘Pluim op de hoed’ uitgereikt. Waar ze heel vanzelfsprekend heel blij mee is.

ELKAAR VERSTERKEN

Als je veel met natuur en biodiversiteit bezig bent, kom je automatisch veel mensen tegen. Zo raakte Gerda ook betrokken bij GoedVolk en de werkgroep biodiversiteit. ,,Er zijn zoveel initiatieven die elkaar overlappen. Ik vind het belangrijk om te kijken hoe je elkaar kunt versterken, van elkaar kunt leren en elkaars ideeën gebruiken.”

Gerda Schregardus kan iedereen aanraden vrijwilligerswerk te doen. ,, Zoek iets wat bij je past, ook al is het klein, alles wat je doet is goed”. Gerda vindt het mooi om mensen iets mee te geven. ,,Je krijgt er veel voor terug en dat is verrijkend. Het allermooiste vind ik als mensen zich verwonderen over de bijzondere wereld van de natuur”, besluit ze.

Meer informatie op www.mmnatuurlijk.nl en www.iedereenisgoedvolk.nl.

advertentie
advertentie