Afbeelding
ANP Foto

Gemeente is op zoek naar bouwgrond

14 juni 2019 om 12:02 lokaal

HEUVELRUG Het college gaat op zoek naar geschikte plekken om nieuwe huizen te bouwen. Wethouder Wonen Rob Jorg (VVD) hoopt dat inwoners, belangenorganisaties en eigenaren de gemeente te hulp schieten. Het gaat om locaties waar tenminste vier woningen op passen en die binnen de huidige bebouwingsgrenzen van de zeven Heuvelrugkernen liggen.

Michiel Schaaij

Door de verwachte groei van het aantal huishoudens neemt de vraag naar huur- en koopwoningen de komende twintig jaar toe. Ook andere regiogemeenten kampen met dat probleem. Om in de stijgende woonbehoefte te voorzien, heeft wethouder Jorg voor de periode tot 2030 al bouwplannen voor zo'n duizend huizen in het vizier. Maar dat is bij lange na niet genoeg.

MARINIERS Bovendien raken plannen voor een mogelijke, nieuwe woonwijk op het terrein van de huidige Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn steeds verder uit beeld. De verhuizing van het Korps Mariniers zal nog zeker vijf of zes jaar op zich laten wachten en het is nog steeds niet uitgesloten, dat de bouw van een nieuwe kazerne in Vlissingen helemaal wordt afgeblazen.

URGENTER De verwikkelingen rond de marinierskazerne maken de zoektocht naar woningbouwlocaties nog urgenter. Voor de gronden die in eigendom van de gemeente zijn, zoals de verschillende voormalige gemeentewerven en -kantoren,  zijn inmiddels plannen bekend. Veel meer mogelijkheden om zelf het initiatief voor woningbouw te nemen, heeft de gemeente niet.

UITNODIGING Daarom wil het college inwoners, grondeigenaren en andere samenwerkingspartners betrekken bij de zoektocht naar nieuwe bouwlocaties. Ook de Federatie Groene Heuvelrug, het seniorenplatform, de woonadviescommissie en de woningcorporaties mogen rekenen op een uitnodiging om mee te denken.

ONTZIEN Wethouder Jorg maakt binnenkort bekend op welke manier inwoners hun ideeën met de gemeente kunnen delen. Door zich vooral te richten op zogenaamde inbreidingslocaties binnen de bebouwde kom, hoopt Jorg de onbebouwde ruimte buiten de bebouwde kom zoveel mogelijk te kunnen ontzien. Dat is ook in lijn met het provinciale bouwbeleid.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie