Staten- en gemeenteraadsleden plus wethouders Boonzaaijer en Waaldijk woensdagochtend op de Donderbergrotonde.
Staten- en gemeenteraadsleden plus wethouders Boonzaaijer en Waaldijk woensdagochtend op de Donderbergrotonde. Lyander Schmitz

Statenleden nemen kijkje bij Donderbergrotonde

6 september 2018 om 18:23 lokaal

LEERSUM Een aantal leden van de Provinciale Staten, de gemeenteraad en twee wethouders bekeken op 29 augustus vanaf 07.30 uur de situatie op de Donderbergrotonde. Met de start van het nieuwe schooljaar speelt de discussie over een fietsveilige rotonde weer.

Edith Hazelzet

Veilig Verkeer Nederland, de ANWB en de Fietsersbond vestigen in deze periode de aandacht op de veiligheid van fietsende scholieren. Met name onervaren brugklassers en automobilisten proberen zij bewust te maken van de kwetsbaarheid van fietsers, het belang van regels en verantwoordelijk gedrag van beide kanten. Dorpsnetwerk Leersum greep de schoolstart aan om politiek verantwoordelijken uit te nodigen om de situatie op de Donderbergrotonde persoonlijk in ogenschouw te komen nemen.

SCHOUW Op woensdagmorgen was het er druk, maar de fietsende leerlingen bleken nogal gespreid aan hun schooldag te beginnen. Er was geen sprake van filevorming en ook niet van vertraagde bussen. Statenleden Huib van Essen (GroenLinks) en Ardin Mourik-Geluk (CDA) namen ruim de tijd om de verkeersstromen te doorgronden en zich te laten informeren door vertegenwoordigers van Dorpsnetwerk Leersum en verantwoordelijk wethouder Gerrit Boonzaaijer.

De wethouder gaf aan dat er de komende vier jaar vanuit de gemeente geen budget is om substantieel bij te dragen aan een fietstunnel. Hij verwees naar het 'Fietspad van de Toekomst' als mogelijke bron van financiering. De Statenleden zijn van plan het onderzoeksrapport over de haalbaarheid van een fietstunnel dat een dezer dagen verschijnt, in oktober op de agenda te zetten van de commissie Milieu, Mobiliteit en Economie. ,,De gedeputeerde gaat over dit dossier, maar we willen zeker vragen stellen over deze rotonde of een debat aanvragen en indien nodig een motie indienen", aldus Mourik-Geluk. Van Essen benadrukte om ook te zoeken naar andere oplossingen dan alleen een fietstunnel om de rotonde veiliger te maken voor fietsers.

OVERLEG Namens het Dorpsnetwerk voerden Teun Monster en Bob Hartog overleg met de provincie en de gemeente. ,,Het gesprek met ambtenaren van de provincie heeft meer inzicht gegeven in hoe het besluit tot een bypass in 2011 tot stand is gekomen.

Desondanks blijven wij erbij dat deze bypass de situatie voor fietsers op de rotonde nog gevaarlijker zou maken dan deze nu al is. We zijn dus blij dat de provincie de haalbaarheid van een fietstunnel heeft laten onderzoeken, en wachten vol ongeduld op het rapport hierover", aldus Monster. Ook een rotondedoseerinstallatie wordt onderzocht, plus een ontwerp van de gemeente met een extra rijstrook rechtdoor over de rotonde richting Doorn. ,,Het besluit uit 2011 is echter nog niet van tafel", benadrukt hij.

VEILIG Opvallend vonden de heren dat de provincie de Donderbergrotonde als veilig beschouwt. Hartog: ,,Vrijwel iedere Leersumer kent wel iemand die er iets heeft meegemaakt. We hebben begrepen dat de provincie geen investeringen doet vanuit het verkeersveiligheidsbudget wanneer er geen twee dodelijke ongevallen per zes jaar plaatsvinden. Ook wetenswaardig: mocht er net als in Woudenberg ineens wel geld voor een fietstunnel zijn, dat duurt het door alle procedures minstens vier jaar duurt voordat deze er ligt. Wij hebben daarom aangedrongen op tussentijdse veiligheidsbevorderende maatregelen zoals een fietserdetectiesysteem."

De provincie laat heronderzoeken of de verwachte tijdwinst voor de bus nog actueel is. ,,Er is in de jaren sinds het besluit nogal wat veranderd," aldus Hartog. ,,De bus rijdt inmiddels vier keer per uur en op je mobieltje kun je thuis al kijken of de bus vertraagd is."

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie