Afbeelding
Stedin

Provincie Utrecht treedt toe als aandeelhouder netbeheerder om problemen elektriciteitnet op te lossen

28 maart 2024 om 13:30 Duurzaamheid

HEUVELRUG Stedin Holding N.V. is op 27 maart akkoord gegaan met de toetreding van de provincie Utrecht als aandeelhouder van de netbeheerder. De provincie maakt deze investering om bij te dragen aan de oplossingen voor de problemen op het elektriciteitsnet.

Utrecht investeert vijftien miljoen euro voor een zetel in de aandeelhouderscommissie in Stedin. Op deze manier kan de provincie in een vroeg stadium meepraten met de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Stedin over het versnellen van de energietransitie. 

,,Het is mooi dat we zo onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om de problemen waar netbeheerders mee zitten op te lossen. We kunnen nu in een vroeg stadium meepraten bij plannen die er zijn en wie zien ernaar uit om daar als aandeelhouder verder invulling aan te geven”, aldus gedeputeerde Financiën Has Bakker tijdens de aandeelhoudersvergadering. 

Gedeputeerde Energietransitie Huib van Essen is eveneens blij om na alle inspanningen toe te treden: ,,De hele provincie Utrecht heeft op dit moment al veel last van netcongestie. Door samen te werken kunnen we bijdragen aan onorthodoxe oplossingen die het elektriciteitsnet ontlasten of flexibeler en slimmer benutten. Ook dragen we als aandeelhouder bij aan het versnellen van de energietransitie.

Netcongestie is een probleem binnen het Nederlandse elektriciteitsnet. Het houdt in dat het elektriciteitsnet vol zit, waardoor netbeheerders niet kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar stroom. De druk op het stroomnet is voornamelijk veroorzaakt door de snelle opkomst van hernieuwbare energie. Dit had namelijk als gevolg dat elektriciteit niet meer als eenrichtingsverkeer van de elektriciteitscentrale richting de huishoudens en bedrijven stroomde, maar als tweerichtingsverkeer opereerde. Omdat het huidige elektriciteitsnet is gebouwd op eenrichtingsverkeer, is deze verouderd als gevolg van deze ontwikkeling.

COALITIEAKKOORD

Het toetreden van de provincie als aandeelhouder van Stedin komt voort uit het coalitieakkoord ‘Aan de slag voor Utrecht’. ,,Bijdragen aan de financiering van de energietransitie is nodig om netbeheerders te helpen om de stroomvoorziening te verduurzamen en genoeg plek op het net te hebben voor bedrijven en nieuwe woonwijken”, aldus de provincie. Gedeputeerde Bakker geeft tevens aan zich als college gesteund te voelen door de Provinciale Staten, die haar steun voor het aandeelhouderschap zeer breed heeft uitgesproken.

INVESTERINGEN

De afgelopen jaren heeft Stedin reeds geïnvesteerd in de netcapaciteit die nodig is voor de verduurzaming van de energievoorziening. Tot 2030 wordt tevens nog minstens acht miljard euro aan verdere investeringen verwacht. Deze investeringen zijn nodig om de capaciteit van het elektriciteitsnet te vergroten en het probleem van netcongestie op te lossen.

GEMEENTEN

Naast de provincie zijn negen Utrechtse gemeenten in de gelegenheid gesteld om aandeelhouder van Stedin te worden. Meerderen zijn ingestapt of bevinden zich in het proces van besluitvorming in de gemeenteraad. ,,Dat is goed nieuws en zo nemen we als Utrechtse regio ook samen onze verantwoordelijkheid”, aldus Gedeputeerde Van Essen.

advertentie
advertentie