Ingezonden brief: 'Hart voor álle dorpen'

4 februari 2014 om 00:00 Nieuws

In het gemeentenieuws van 9 januari troffen wij een artikel aan over het succes van het dorpsgericht werken en de besteding van het dorpsbudget. Het artikel ging over Overberg. Over ons dus. Maar gaat dit wel over ons? De beleving is anders dan dat daarin geschetst wordt. Met deze ingezonden brief willen we een correctie aanbrengen op de geschetste beeldvorming.

De markt

Natuurlijk zijn ook wij blij met de komst van een markt in Overberg. Maar dat is niet zo zeer de verdienste vanuit de gemeente, maar heeft met name vanuit Overbergs Belang veel tijd en energie gevraagd. Allereerst hebben wij marktpartijen gezocht en gevonden en toen aan de gemeente een proeffase gevraagd. Want de marktkramers van een nieuwe markt direct een vergunning van enkele honderden euro's te laten betalen, zonder garantie op succes, dat was natuurlijk geen optie.

De proef kon beginnen vanuit het dorpsoverleg, helaas gingen toen elders in het grote ambtelijk lichaam de lichten op rood. Want een proeffase voor iets wat nooit geweest is en juist daarom om een korte ervaringstijd vroeg, paste niet in de regels. Met grote regelmaat heeft Overbergs Belang in de bres voor het initiatief moeten springen om de marktkramers de proeffase te gunnen.

Intussen zijn vergunningen aangevraagd en is de markt een feit. Het dorpsbudget wordt nu gebruikt om een stroomvoorziening te creëren. Waarvoor wordt dan -naast de precariorechten- een eenmalige grote aanvraagnota bij de standplaatsen belegd? Het voelt alsof de standhouders zelf de stroomkast moeten betalen.

Eindejaarsfeest

We lezen van een eindejaarsfeest. Met alle inwoners van ons dorp hadden we inderdaad willen genieten van het aangegeven mooie en fantastische eindejaarsfeest. Echter wij moeten de eerste inwoners van ons dorp nog tegenkomen die hier inderdaad van genoten hebben. Een eindejaarsfeest? Waar en wanneer dat in Overberg is gehouden, is niemand bekend. Of heeft de gemeente het plaatselijk carbidschieten van een bijdrage voorzien? Wie het weet mag het zeggen.

De Buurthucht

Toen halverwege 2012 bekend werd dat het subsidiebedrag (6000 euro) voor het dorpshuis zou komen te vervallen, is met de gemeente gesproken over de nieuwe situatie. Bewijzen kunnen wij het niet en horen zullen we het niet, maar volgens ons is sinds 2012 tot en met eind januari 2014 een veelvoud van het subsidiebedrag aan ambtelijke en andere kosten uitgegeven om de 6000 euro te besparen. En nog is er geen einde in zicht. Ondanks gesprekken en voorstellen vanuit Overbergs Belang wordt er geen antwoord op onze vragen gegeven en worden voorstellen niet serieus genomen. Onvoorstelbaar is het om te zien met welk gemak toezeggingen en verklaringen afgegeven worden namens het college, zonder dat deze waargemaakt worden. Ambtelijk wordt veel tijd verspeeld, maar blijven de meest eenvoudige vragen onbeantwoord.

En zo worden nog een aantal initiatieven genoemd. Initiatieven vanuit het dorp waarvoor nagenoeg geen kosten gemaakt zijn vanuit het dorpsbudget. Een paar oude kasten, een hoog hekwerk (dat door ProRail zonder vergunning geplaatst was en daarom ook herplaatst moest worden) en zoals vermeld een picknickbank - op de juiste plaats -. Dit laatste moet volgens ons de grootste daadwerkelijke betaalde kostenpost uit het dorpsbudget zijn geweest.

Wij wensen dat de komende verkiezingen teruggeven aan de politici wat zij verdienen. Maar bovenal hopen we dat we bestuurders krijgen die laten zien dat zij hart hebben voor álle dorpen. Niet alleen in woord, maar ook in de daad!

Wij zien daarom ook de bezoekjes vanuit de verschillende fracties met belangstelling tegemoet.

Bestuur van Overbergs Belang

advertentie
advertentie