Extra noodlokaal voor Daltonschool Nicolaas

25 maart 2010 om 00:00 Nieuws

DOORN - In februari 2004 telde de Daltonschool Nicolaas aan de Dorpsstraat nog negentig leerlingen. Nu, ruim zes jaar later, is de school doorgegroeid naar honderdveertig leelingen. Om de onstuimige groei op te vangen wil de gemeente een tijdelijke uitbreiding van de Daltonschool Nicolaas toestaan. Deze noodunit moet tegen het al bestaande noodlokaal worden geplaatst. De kosten bedragen bijna 66.000 euro. De gemeenteraad moet nog wel akkoord gaan met de uitbreiding.

door John Spijkerman

In vergelijking met 2004 is het aantal groepen op de Daltonschool Nicolaas gegroeid van vier naar zes groepen. De school gebruikt al een extra noodlokaal. Daarnaast wordt het speellokaal gebruikt om les in te geven. Directeur Martin Brey is verheugd over het extra lokaal. ,,We zijn erg blij dat de kogel door de kerk is.'' Brey kan niet echt een reden aangeven voor de onstuimige groei van het aantal leerlingen. Hij vermoedt dat het er mee te maken heeft dat er de afgelopen jaren veel jonge gezinnen naar Doorn verhuisd zijn.

De gemeenteraad kan op zijn vroegst pas op 20 mei 2010 het groene licht geven. Brey hoopt dat na goedkeuring door de gemeenteraad de nieuwe noodunit er met ingang van het nieuwe schoolljaar kan staan. De directeur geeft aan dat het om een tijdelijk lokaal gaat voor een periode van vijf jaar. ,,Onze school staat in 2015 op de nominatie voor renovatie/nieuwbouw of een combinatie van beide.'' Brey zegt erg tevreden te zijn met de huidige locatie. Hij geeft de voorkeur aan renovatie van de bestaande school en gedeeltelijke nieuwbouw. Het nu tijdelijke noodlokaal wordt dan verwerkt in de vernieuwde school.

De plaatsing van een nieuw noodlokaal was één van de drie opties waaruit gekozen kon worden. Een andere mogelijkheid was twee leslokalen van de Gisbertus Voetiusschool aan de Bloemengaard te gebruiken als lokalen voor de Daltonschool Nicolaas. De twee lokalen zijn nu niet in gebruik. Het bestuur van de Daltonschool is tegen de spreiding van de leerlingen over twee verschillende lokaties. ,,Wij zijn een Daltonschool. Dat concept is lastig te realiseren met twee locaties'', meent directeur Brey. Bovendien kwamen de kosten voor het verbouwen van de Gisbertus Voetiusschool hoger uit dan het plaatsen van een noodlokaal aan de Dorpsstraat. Een tweede mogelijkheid was het plaatsen van de oude lokalen van de AZC-school bij de Daltonschool Nicolaas. ,,Maar de meest goedkope oplossing was bij het huidige noodlokaal nog een noodlokaal te plaatsen'', weet Brey.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie