Vervuilde kolken opgeschoond

6 november 2008 om 00:00 Nieuws

De Kolken zijn het waarmerk van de vereniging geworden. Als restant van een brede spoorsloot waren ze in vroeger tijden geliefd als zwemwater of ijsbaan. Ook waren ze een bron voor bluswater. Maar dat veranderde toen er steeds vaker en zelfs grootschalige vuilstort in plaats vond. Totdat vijfentwintig jaar geleden enkele dorpelingen het initiatief namen tot het schonen van de kolken, opdat zij zich konden ontwikkelen tot een eldorado voor flora en fauna. Met als resultaat dat er thans de beschermde kamsalamander, het beeldmerk van de vereniging, veel groene kikkers, gele kwikstaarten en zo nu en dan een ijsvogel te zien en te horen zijn.

Vrijwilligers steken handen uit de mouwen MAARSBERGEN - De Kolken, gelegen aan het eind van de Spoorlaan, stonden afgelopen week extra in de belangstelling. De vereniging Maarn Maarsbergen Natuurlijk heeft, als medebeheerder van dit gebied, bij de omwonenden een brief bezorgd en afgelopen zaterdag werd er de werkdag voor landschapswerkers gehouden.

door Han Overkamp

Uit de Werkgroep de Kolken van destijds is vervolgens de vereniging MM Natuurlijk ontstaan. De kolken zijn en blijven daarna een plek waar met aandacht en toewijding mee wordt omgegaan. Ieder jaar wordt, vóór het winterseizoen, inspectie gehouden en bekeken wat er gedaan moet worden. Zo ook dit jaar. Maar toen viel duidelijk op dat er door onbekenden was gesnoeid aan de beplanting en dat er hier en daar tuinafval was gestort. In een brief aan de omwonenden, opgesteld door Wim Arendsen (secretaris van de vereniging), is vervolgens gesteld dat de vereniging en de landschapscoördinator hier niet gelukkig mee zijn en graag zien dat deze plek mooi en natuurlijk gehouden wordt. De aangeschrevenen werden uitgenodigd te reageren op de brief, om eventuele wensen of bezwaren kenbaar te maken. Ook werd hen het voorstel gedaan om mee te doen aan de jaarlijkse onderhoudsdag van de kolken die voor afgelopen zaterdag stond gepland.

Dat bleek aan te slaan want een aantal omwonenden, waaronder de jeugdige Bas en Thomas, kwam de gelederen versterken. En anderen boden aan om de koffiepauze, met oliebollen en appeltaart, in hun huiskamer te houden. Aan het begin van de ochtend werden de veiligheidsrichtlijnen uitgedeeld. Daarna gaf Kees van Lambalgen uitleg over het werk Zo’n twintig man togen vervolgens aan het hakken, zagen en knippen. Er werden wilgen en elzen geknot, waardoor er nu meer licht op het water valt en daar spint de kamsalamander garen bij. Verder werden langs het kerkenpad struiken teruggesnoeid. Aan de overkant van de grote kolk werd met een ontginning gestart om tot een fraai gelegen nieuw pad te komen. Dit pad maakt het mogelijk een rondje te lopen, zonder gedeeltelijk langs de rails te moeten gaan.

Al met al werd het een geslaagde werkochtend en gaan de vrijwillige landschapswerkers binnenkort opnieuw op zaterdagochtend aan de slag. Maar dan in het buitengebied als wilgen knotters. In de loop van de jaren is daar, door goed werk te leveren, een vertrouwensrelatie ontstaan met veel boeren en andere grondeigenaren.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie