Federatie woningcorporaties

16 oktober 2008 om 00:00 Nieuws

HEUVELRUG - Bestuurder Jacob Stuurman van Woningbouwvereniging Maarn en de directeur-bestuurders Jaap Broekhuizen, Paul Keizers en Jos Sleyfer van respectievelijk Woningbouwvereniging Amerongen, Woningbouwstichting Leersum en Heuvelrug Wonen hebben hun handtekening gezet onder de oprichtingsakte van de Federatie Woningcorporaties Heuvelrug.

Met de vorming van de Heuvelrug vinden zij het wenselijk om hun onderlinge samenwerking te verstevigen in de vorm van een federatie. Met deze federatie blijven de corporaties gewoon zelfstandig, maar het is voor hen wel een plek van waaruit ze gezamenlijk optrekken richting gemeente. Zo ondersteunen ze elkaar in de sfeer van belangenbehartiging.

advertentie
advertentie