Seniorenplatform: Dagopvang kwetsbare senioren verdient bescherming

Nieuws

Het Seniorenplatform Utrechtse Heuvelrug is bezorgd. Het gaat nu om de groep oudere senioren met een beperkte actieradius. Vaak kampen zij met verschillende klachten: doofheid, slechtziendheid, niet meer kunnen bukken, onzeker ter been, evenwichtsstoornissen, vergeetachtigheid, niet meer gemotiveerd of niet meer in staat zelf te koken.

Meestal wil deze groep heel graag thuis blijven wonen in de eigen, vertrouwde omgeving. Dat sluit mooi aan bij het beleid van de overheid, niet in het minst omdat de kosten voor verzorgingshuizen de pan uit rijzen. De samenleving heeft er dus begrip voor dat er van alle kanten geprobeerd wordt mensen met een lichte behoefte aan verzorging, verpleging, diensten of dagbesteding thuis te laten blijven wonen, met recht op enige zorg in de buurt. Als iemand zorg nodig heeft beoordeelt het Centraal Indicatieorgaan of men recht heeft op professionele hulp bij verpleging en verzorging wegens ziekte, handicap en ouderdom. Dat wordt uitgedrukt in ZZP's (Zorg Zwaarte Pakketten). De ZZP1'ers en de ZZP2'ers krijgen vanaf 2013 geen indicatie meer voor een verzorgingshuis. Zij zijn dus aangewezen op zorg thuis. Maar ook die staat onder druk. Er zal dus eerst en vooral een beroep gedaan worden op mantelzorgers: familie, vrienden, kennissen. Ook dat is een begrijpelijke ontwikkeling.

Het Seniorenplatform is van mening dat een of meer dagdelen dagopvang voor veel mensen en hun mantelzorgers een hulp en voorwaarde is om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Op de dagopvang probeert men senioren sociaal actief te houden en hun vaardigheden zo lang mogelijk te laten behouden. In een ontspannen sfeer stimuleert men het geheugen en het bewegen. De creatieve en muzikale activiteiten helpen om gevoelens van angst of somberheid te overwinnen.

Voor mantelzorgers betekent dagopvang een verlichting. Zo zijn zij in staat om het langer vol te houden.

Het Seniorenplatform roept dus op te investeren in de dagopvang, mede ter ondersteuning van mantelzorgers. Daarom schreven wij een brandbrief naar het college van Burgemeester en Wethouders. De decentralisatie van de geldstroom geeft de gemeente de vrijheid om te kiezen tussen verschillende bezuinigingsmogelijkheden en verschillende bestedingen. Gebruik die ruimte goed, zo is onze waarschuwing. De dagopvang voor kwetsbare senioren verdient bescherming!

Tenslotte dringen wij aan op tijdige en goede voorlichting. Wij signaleren onrust en onzekerheid. De gemeente is aan zet zodra duidelijk is hoe de AWBZ-gelden worden ingezet.

Tyne van de Ven

Bestuurslid Seniorenplatform Utrechtse Heuvelrug

0343-517095

www.seniorenplatformheuvelrug.nl

advertentie
advertentie
Afbeelding
Droogte geselt museumpark Huis Doorn 14 uur geleden
Afbeelding
Cultuur snuiven tijdens Kastelentocht van De Stichtse Aanspanning 18 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Duurzaamheid en monumenten (1): ‘Buitenplaatsen zijn vaak zelfvoorzienend’ 7 aug, 07:30
Afbeelding
Maarnse Marion Buijink exposeert in het Rietveldpaviljoen 6 aug, 07:30
PREMIUM
Afbeelding
Amerongen in teken van Vuelta 5 aug, 07:30
PREMIUM
Afbeelding
Barbara Brouwer stopt met goud als international: ‘Op het hoogtepunt gestopt’ 4 aug, 07:30
Afbeelding
Veiligheidsregio: ‘Verhoogd risico op natuurbrand’ 3 aug, 18:04