Cursusgroep voor kinderen van gescheiden ouders

17 september 2012 om 00:00 Nieuws

HEUVELRUG - Het Algemeen Maatschappelijk werk van Vitras/CMD in de Utrechtse Heuvelrug biedt een nieuwe cursus aan voor kinderen van gescheiden ouders. Deze cursusgroep is speciaal ontwikkeld om kinderen te helpen de scheiding van hun ouders beter te begrijpen, een plaats te geven en een manier te vinden om te kunnen omgaan met alles wat ze moeilijk vinden met betrekking tot de scheiding. In de groep wordt onder meer gewerkt volgens de landelijk bekende KIES methode (Kinderen In Echtscheiding Situaties).

De cursus is voor kinderen van 8 tot 12 jaar, woonachtig in de Utrechtse Heuvelrug en van wie de ouders korte of langere tijd gescheiden zijn. Het is ook mogelijk dat kinderen samen met hun broertje(s) of zusje(s) deelnemen. Het aantal deelnemers is maximaal acht. Er zal eerst een kennismakingsgesprek plaatsvinden met de ouders en hun kind(eren). De gesprekken vinden plaats op woensdagmiddag 26 september a.s. in Driebergen. Deelname aan de cursus is gratis.

De cursusgroep start op woensdagmiddag 24 oktober in Driebergen. Er zijn acht wekelijkse bijeenkomsten. Voor de ouder(s) zijn er twee ouderavonden.

Aanmelding en/of informatie: Patricia te Braak, coördinator groepswerk, telefoon 030 - 2192854 of Jan Roelofsen, maatschappelijk werker, telefoon 030 - 8802440. Of via het maatschappelijk werk in de gemeente, vraag naar regiodienst 3, telefoon 0900 - 82 123 82.

Algemeen e-mail adres: amwgroepswerk@vitrascmd.nl

advertentie
advertentie