Licht woningbouw in Leersum nog niet op groen

21 november 2011 om 00:00 Nieuws

LEERSUM - De gemeenteraad heeft het licht voor de woningbouwplannen aan de Middelweg en de Prins Mauritslaan nog niet op groen gezet. De raad wil de mogelijkheid om het aantal bouwvlakken aan de Prins Mauritslaanterug terug te brengen om verdichting tegen te gaan, uitgezocht hebben. Daarnaast riep het teruggebrachte aantal sociale woningen in het plangebied aan de Middelweg veel vragen op. Een poging van het CDA om via een motie negen ‘verdwenen’ sociale woningen weer in het plan op te nemen, haalde het echter niet.

door Paul Nolens

De bespreking van de Leersumse woningbouwplannen was bovenal verwarrend. Omdat het twee afzonderlijke woningbouwplannen zijn die tegelijkertijd werden besproken, gebeurde het meer dan eens dat het ene raadslid over de plannen aan de Middelweg sprak, terwijl een ander de plannen aan de Prins Mauritslaan bedoelde.

Eén twistpunt was in alle onduidelijkheid wel duidelijk: sociale woningbouw aan de Middelweg. In vergelijking tot het plan dat in juni door de raad werd goedgekeurd, zijn in het huidige plan negen woningen € 70.000,- per stuk duurder geworden. Hierdoor zijn deze woningen opgeschoven van de sociale sector naar het middensegment. ,,Er wordt gegoocheld met sociale woningbouw", mopperde Jasper van Geijtenbeek (SP). ,,Als hier negen sociale woningen weggehaald worden, waar komen die dan terug?", vroeg Leersumer Willem van Drie (CDA) zich af.

Volgens wethouder Tim Verhoef (GroenLinks/PvdA) is de prijsverhoging van de negen tussenwoningen te wijten aan verscherpte regelgeving bij Woningbouwvereniging Amerongen, de opdrachtgever voor de Leersumse bouwplannen. Deze uitleg was voor een aantal partijen niet genoeg. ,,Is de regelgeving verandert tussen juni en nu? Dat wil ik graag uitgezocht hebben. Daarbij willen we de argumenten horen voor deze verandering. Nu lijkt het alsof de prijs van deze negen woningen wordt opgeschroefd om meer geld aan de woningen te verdienen", aldus Gerrit Boonzaaijer (SGP). De wethouder kon geen uitsluitsel geven over de veranderde regelgeving bij de woningbouwvereniging, maar hij probeerde de pijn wel te verzachten. ,,We blijven binnen het totale woningbouwplan ruim boven het minimale percentage sociale woningbouw."

Ook het plan voor de Prins Mauritslaan moet nog bijgeschaafd worden. Ten opzichte van het eerder goedgekeurde plan staan sommige woningen nu, volgens de raad, te dicht op elkaar. Wethouder Tim Verhoef gaat de komende weken uitzoeken of er geschoven kan worden met de bouwvlakken. De bedoeling is dat er in december weer wordt gesproken over de woningbouwplannen in Leersum.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie