Driebergse landgoedbewoner krijgt dagelijks 200 euro van de gemeente

3 februari 2011 om 00:00 Nieuws

DRIEBERGEN - Landgoedeigenaar Maik Willems, bewoner van Landgoed Dennenburg, ontvangt al ruim een maand € 200,- per dag aan dwangsommen van de gemeente. Een illegale manege levert de Driebergenaar deze dagelijkse gemeentebonus op. Willems strijdt tegen de gemeente omdat gemaakte afspraken volgens hem niet nagekomen worden. Tussen zijn landgoed en de nieuwbouwwijk Lange Dreef moet een ecologische zone komen. In de huidige plannen is weinig meer over van een stille, ontoegankelijke, dichtbeboste zone. ,,Ik erger me aan de moedwilligheid van de gemeente om natuur naar de knoppen te helpen. Bovendien is het schandelijk dat ze een gerechtelijke uitspraak naast zich neerlegt.”

Gemeente legt handelswijze uit

door Paul Nolens

Willems voerde lange tijd een stille strijd tegen de gemeente. Tot afgelopen vrijdag zijn buurman op de oprijlaan van zijn imposante landgoed stond. Hij meldde Willems dat er aan de zijkant van zijn terrein bomen werden gesnoeid. ,,Ik ben direct gaan kijken”, aldus Willems. ,,Staan daar een paar mannen met grof geweld de takken van mijn bomen te snoeien. Ik heb gezegd dat ze moesten stoppen, maar ze vertelden me dat ze er een vergunning voor hadden. Uiteindelijk heb ik het stop kunnen zetten, maar een groot deel van de schade was al geleden.”

De maat is vol, volgens de landgoedbewoner. Tijd om te vertellen hoe het conflict met de gemeente is ontstaan. ,,Er leven in dit gebied 27 strikt beschermde dieren. Vleermuizen, uilen, valken, buizerds. Dat is uniek, zo dicht op de bebouwde kom. Toen in 2005 het nieuwbouwplan Lange Dreef werd goedgekeurd, is daarom als voorwaarde gesteld dat het gebied tussen de nieuwbouwwijk en Landgoed Dennenburg als ecologische zone moet worden ingericht. Maar toen ik het uitwerkingsplan onder ogen kreeg, bleek die ecologische zone al voor een groot deel afgebroken. Zo stonden de huizen die aan de zone grenzen ineens met de voorkant richting het stukje natuur. Dan is er van rust en weinig licht natuurlijk geen sprake. Daarnaast zijn in het uitwerkingsplan wandelpaden dwars door het groene gebied getrokken. En als klap op de vuurpijl wordt er nu ook een manege gerund, precies in het gebied dat als ecologische zone moet worden ingericht. Ik snap dat een leuk parkje aan de rand van een woonwijk de verkoop van de huizen kan bevorderen, maar dit is tegen alle afspraken.”

Willems liet het er niet bij zitten en spande een rechtzaak aan tegen de gemeente. ,,Die ecologische zone wordt volstrekt naar de knoppen geholpen. Dat er woningen worden gebouwd, vind ik prima. Het mag volgens het bestemmingsplan, dus het zou onzinnig zijn als ik daar tegen ben. Maar er gebeuren dingen die echt tegen de gemaakte afspraken zijn. De eerste zaak die voor de rechter heeft gediend, heb ik gewonnen. Dat ging over de manege. Ten eerste mag daar volgens het bestemmingsplan geen manege worden gerund. Daarnaast staat er een loods die is gebouwd op een tijdelijke vergunning van vijf jaar. Die termijn is verstreken en dus moet de loods weggehaald worden. De rechter heeft de gemeente daarom opgedragen om te handhaven. Dat gebeurt niet, daarom betaalt de gemeente nu al ruim een maand € 200,- per dag (€ 100,- voor de illegale loods en € 100,- voor de manege) aan dwangsommen aan mij. Ik ben de bestbetaalde ambtenaar van de gemeente. Zelfs de burgemeester verdient geen € 200,- netto per dag.” Het maximumbedrag van de dwangsommen is vastgesteld op € 30.000,-. Waar veel inwoners het geld van de gemeente gretig in ontvangst zouden nemen, wil Willems maar één ding. ,,De gemeente moet zich aan de gemaakte afspraken houden. Het is toch een schande dat de gemeente zich onttrekt aan het Nederlandse recht? Vóór het maximum van de dwangsommen is bereikt, staan wij weer voor de rechter. Er lopen nog een paar procedures. Wij gaan rustig door ons recht te halen. Het uitwerkingsplan moet worden vernietigd. Ik ben er zeker van dat wij dit gaan winnen.”

De gemeente reageert schriftelijk op de vraag waarom ze niet niet handhavend optreedt. ,,Het college heeft vorig jaar besloten om geen besluit te nemen op het handhavingsverzoek, omdat er op dat moment een ontwerpbestemmingsplan ‘Paardenfokkerij Engweg 38a’ in voorbereiding was. Dit is in november vastgesteld en leidt uiteindelijk tot beëindiging en legalisatie van de huidige situatie. Het college neemt dinsdag 8 februari een besluit over de handhavingsverzoeken van de heer Willems. Met dit besluit komt een einde aan de betaling van de dwangsommen.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie