Nu een projectontwikkelaar zijn oog op het voormalige Meubin-terrein heeft laten vallen, wordt de vraag of de gemeente het proces op de juiste wijze volgt des te actueler. ,,De eigenaar van Meubin heeft jaren lang geprobeerd toestemming te krijgen voor woningbouw. Dat is telkens afgewezen door de gemeente. In 2014 op basis van stedenbouwkundige bezwaren, in 2016 stond het onderwerp wederom op d...