Net als andere gemeenten wordt Utrechtse Heuvelrug geconfronteerd met grote financiële tekorten. Die ontstonden onder meer nadat de regering zorgtaken bij gemeenten neerlegde, zonder daarbij voldoende financiële middelen te verstrekken. Een kostenpost die er financieel nogal inhakt, is het zogenoemde abonnementstarief in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).