De gemeente wilde bij de verkoop van de Maarnse aula nauwkeurig te werk gaan en ook andere ondernemers een eerlijke kans geven, volgens Van Krimpen-Statema. „Deze inventarisatie kostte tijd,” zegt zij. „Daarnaast was er in het contract sprake van een clausule, die aangeeft dat als wij op termijn deze aula van de hand zouden willen doen, wij het gebouw tegen eenzelfde symbolisch bedrag moeten te...