De gemeente en Heuvelrug Wonen hebben deze week een subsidieaanvraag gedaan in het kader van het Volkshuisvestingsfonds. In totaal stelt het kabinet 450 miljoen euro beschikbaar voor investeringen in leefbaarheid en verduurzaming van de woningvoorraad in de meest kwetsbare gebieden. Of de Heuvelrugse poging om zeven miljoen in de wacht te slepen succesvol is, moet worden afgewacht. Er...